Rett til å fullføre utdannelsen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Lokomotivførerutdannelsen er i dag en fagskoleutdannelse.  Fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivået over videregående opplæring. Hensikten er å gi lokomotivførere en konkret yrkesutdanning.

Norsk Fagskole for lokomotivførere (lokomotivførerskolen) er en slik fagskole. Etter privatiseringen og oppsplittingen av norsk jernbane har lokomotivførerskolen i 18 år vært et viktig redskap for å ivareta lokomotivførerutdanningen. Skolen er i dag kjernen i en nasjonal standard for lokomotivførerutdanningen. En utdanning som vi lokomotivførere og NLF er gått på barrikadene for å ivareta.

Utfordringen ved utdanningssystemet er at de siste månedene av utdannelsen gjøres i en jernbanevirksomhet. Det betyr for en student som ikke får jobb som lokomotivfører under opplæring, ikke får fullført utdannelsen. Det var også en utfordring i 2017, da var det 70 studenter som over en periode ikke fikk jobb og dermed ikke fikk fullført utdannelsen. Da hadde virksomhetene meldt inn et langt høyere behov for lokomotivførere, enn det de tok inn.  

Nå tyder mye på at vi kan komme i samme situasjon igjen. Av de to siste kullene som har gått fra lokomotivførerskolen i år, har bare halvparten fått seg jobb for å fullføre utdannelsen. I en kartlegging NLF har foretatt viser at det er flere studenter på lokomotivførerskolen enn det bransjen sier de har behov for. I 2024 vil det gå ut 159 studenter, mens bransjen i verste fall bare vil ta inn rundt 70 studenter. Det kan bety at opp mot 90 studenter ikke vil kunne fullføre utdannelsen.

Det er en krevende situasjon for studentene å ikke få fullført utdannelsen. Samtidig er det sløsing med offentlige midler, bevilget over statsbudsjettet, til en offentlig fagskoleutdanning som har til hensikt å kun utdanne studentene til et konkret yrke, en utdannelse som de ikke får fullført, fram til å bli sertifisert lokomotivfører.

Ansvaret for denne situasjonen ligger hos Jernbanedirektoratet som eier lokomotivførerskolen og som i dag beslutter antallet studenter. Vi krever derfor at planlagte kull som har oppstart i første halvår 2024 blir utsatt eller annullert. Samtidig må det gis faglig oppdatering i regi av lokomotivførerskolen til studenter som ikke får ansettelse for å bli sertifisert, uten kostnader for studentene. Det for vedlikeholde sin faglige kompetanse, da utdannelsen på skolen kan betegnes som «ferskvare».

NLF kan ikke akseptere at studentene ikke får fullført utdannelsen. Det undergraver skolens troverdighet og renomme. Jernbanedirektoratet og jernbanevirksomhetene må nå ta ansvar for en feilslått vurdering av antall inntatte studenter.