Hvem har ansvar for jernbanen?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Vi sliter med å finne svaret. Det henger nok sammen med at ingen tar det ansvar. Formelt kan vi peke på både Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet. Bane NOR har også åpenbart et ansvar. Grunnen til at vi stiller spørsmålet er at toget mister tillit for hver dag som går. Daglig er det feil med en sporveksel, et signal som ikke fungerer, tette stikkrenner, flom, solslyng og ikke minst en tunnel som må stenges.

Les mer…

Østlandet splittes ikke

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Togene som i dag driftes av Vy skal fortsatt driftes av Vy. Tidlig i mars ble det kjent at regjeringa og Jernbanedirektoratet snur. Det er bra. Sett med våre øyne seira fornuften. Fortsatt er mye uklart, men at en nå har besluttet at persontrafikken på Østlandet forblir en driftsorganisasjon, viser at ett års kamp for en helhetlig jernbane har vunnet fram. Den planlagte oppsplittingen er stoppet.

Les mer…