Vy presser syke lokomotivførere på jobb

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Lokomotivfører er et yrke hvor det kreves hundre prosent konsentrasjon ved framføring av tog. Derfor er det avgjørende at vi har en sykelønnsordning hvor en er sikret full lønn ved sykdom og en fleksibel bruk av egenmeldinger. En lokomotivfører skal ikke gå på jobb når en er syk. I jernbaneloven står det blant annet: Ingen må føre eller forsøke å føre rullende materiell eller utføre eller forsøke å utføre oppgaver knyttet til sikkerheten ved jernbane når sykdom, legemidler, tretthet eller lignende årsak gjør han eller hun uskikket til å utføre tjenesten på betryggende måte.

Vi reagerer derfor skarpt når landets største togoperatør har innført et system hvor mange av våre medlemmer presses til å gå syke på jobb. Vy som arbeidsgiver har kjøpt et datasystem som de kaller Health. Det hevdes at systemet har til hensikt å følge opp sykefraværet. Noe som er vel og bra. Det som ikke er bra, er at systemet fungerer slik at når en lokomotivfører, som rettmessig har brukt egenmeldinger ved sykdom, dukker det opp et “push-varselet” om hyppig sykefravær. Mange ansatte vil da unngå å bli mistenkeliggjort av arbeidsgiver og velger derfor å gå syke på jobb.

Den enkelte lokomotivfører vet godt at hen har vært syk og trenger derfor ikke en slik famøs melding, som i praksis presser syke lokomotivførere på jobb. Saken er naturlignok tatt opp med Vy av både verneombud og tillitsvalgte. Vy hevder å skru av hele “push-varselet” ikke er mulig. Nei vel, da er det eneste logiske å kutte ut hele systemet.

Alvorlig jernbaneulykke

Rett før påske skjedde det som ikke skal skje. Et godstog fra Onrail sporet av ved Arna stasjon på Vossebanen i høy hastighet. Heldigvis ble ingen mennesker alvorlig skadet. På toget var det kun lokomotivføreren. Lokomotivet og de første vognene sporet av i østenden av stasjonen og strekningen var stengt i over en uke. 

I skrivende stund etterforsker politiet saken. I tillegg gransker Statens Havarikommisjon for Transport ulykken for å finne ut hvordan dette kunne skje. Havarikommisjonen var tidlig ute og sa at godstoget hadde passert et signal i rødt, men uten å ha konkludert hvorfor lokomotivføreren ikke fikk stanset toget. Havarikommisjonen vil senere komme med sine konklusjoner og anbefalinger. 

NLF vil støtte opp om lokomotivføreren både menneskelig, faglig og ikke minst juridisk. Vi vil samtidig følge opp de anbefalinger av tiltak som måtte komme. Dette for at jernbanen og togselskapene skal ha systemer og prosedyrer for at en slik ulykke ikke skal kunne skje igjen.