Enighet i lønnsoppgjøret mellom Vygruppen AS og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Oppgjøret har virkning fra 1. april 2024

  • Grunnlønn for lokomotivfører økes med kr. 2500- pr måned.
  • Grunnlønn for lokomotivfører under grunnopplæring økes med kr 1140,- pr måned.
  • Grunnlønn for lokomotivleder økes med kr 2900,- pr måned.
  • Det avsettes en pott på kr 800 000 til fordeling på gruppen førstelinjeledere som lokomotivførerleder/ gruppeledere / driftsledere / personalleder.

Les mer…