Enighet i lønnsoppgjøret 2020 mellom Grenland Rail og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Oppgjøret har virkning fra 1. april 2020

 • Timelønn for lokomotivførere økes med kr. 4,- fra 253 til kr. 257,- (mellom kr. 560,- og 600,- i måneden)
 • Kompensasjon for reisetid økes med kr. 15,- til fra kr. 160,- til kr. 175,-
 • Diettsatsene økes fra kr. 630,- til kr. 650,- og fra kr. 1150,- til kr. 1190,-
 • Overtidssatsene og satsene på prosentvise tillegg reguleres i samsvar med øking av timelønn
 • Beskrivelse av 7/7turnusordning beskrives i overenskomsten
 • Det utbetales full lønn (bruttolønn) ved sykdom og lovfesta permisjoner som går utover oppsatt arbeidsplan. Full lønn beregnes ved en gjennomsnittsberegning over siste 6 måneder. Overtid, diett og kompensasjon for reisetid inngår ikke i beregningsgrunnlaget.
 • Taket for hva som er pensjonsgivende av variable tillegg økes til 83 000
 • Bedriften har AFP, Sliterordningen og O/U-ordningen i Fellesordningen for AFP
 • Dagens praksis som gir kompensasjon til de som var fast ansatt før 1.1.2019 og som ikke får opptjening i AFP formaliseres.
 • Partene er enige om at det utarbeides et forslag til en ordning om kompensasjon for tap av sikkerhetstjeneste innen 31. mars 2021.
 • Ved avvikling av hele ferieuker skal det gis fri søndag før og søndag etter ferie
 • Det gjøres redaksjonelle endringer i overenskomstens pkt. 3 om tillegg helg, overtidstillegg (lav sats) og omlagt tjeneste

Resultatet skal ut til uravstemning og i den forbindelse blir det utarbeidet en informasjon til medlemmene i Grenland Rail om endringene i overenskomsten og protokollen. Opplegg og frist for uravstemning blir det informert om senere.

2020.09.22 - NLF - Oppslag nr. 35-2020 - Enighet i lønnsoppgjøret i Grenland Rail 2020.pdf