Enighet i lønnsoppgjøret 2020 mellom Hector Rail og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Oppgjøret har virkning fra 1. april 2020

  • Lokomotivførere gis et generelt tillegg på kr 600,- pr måned
  • Lokomotivførere under grunnutdanning gis et generelt tillegg på kr 392,- pr måned
  • Lokomotivledere gis et generelt tillegg på kr. 705,- pr. måned
  • Det innføres et kompetansetillegg for kjøring av radiostyrte lokomotiver på kr. 1240,- pr mnd.
  • Det etableres et tillegg for tjenestegjøring som instruktør på Norsk fagskole for lokomotivførere på kr. 200 i timen.
  • Forespurt overtid kan ikke annulleres inntil 14.dager før
  • Partene vil gjennomgå «Kompensasjon for tap av sikkerhetstjeneste».
  • I overenskomstens bestemmelser vedrørende innleie og midlertidige ansettelser endres «drøftes» til «kun ved enighet mellom partene».
  • Ved avvikling av hele ferieuker skal det gis fri lørdag/søndag før og lørdag/søndag etter ferie.
  • Hector Rail skal følge «Nasjonal standard for utdanning for sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet i Norge»

Resultatet skal ut til uravstemning og i den forbindelse blir det utarbeidet en informasjon til medlemmene i Hector Rail om endringene i overenskomsten og protokollen. Opplegg og frist for uravstemning blir det informert om senere.

2020.09.22 - NLF - Oppslag nr. 34-2020 - Enighet i lønnsoppgjøret i Hector Rail 2020.pdf