Stortingsvalget

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Valget i høst resulterte i et nytt stortingsflertall. Solberg-regjeringas feilslåtte jernbanepolitikk er blitt historie. Arbeiderpartiet og Senterpartiet med støtte fra SV og Rødt har dannet ny regjering og vi merker oss spesielt tre punkter i regjeringserklæringa.

Les mer…

En ny jernbanepolitikk

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Mandag 13. september er det Stortingsvalg. For jernbanen er det viktig at vi får et annet stortingsflertall og at Norge får en ny regjering. Vi i NLF har normalt overlatt til medlemmene våre sjøl å avgjøre hva de skal stemme. Det gjør vi sjølsagt i år også, men vi oppfordrer til å stemme i en retning som vil føre til at Solberg-regjeringa får avløsning.

Les mer…

Mer gods på jernbanen

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Gods på bane er igjen i vinden. Den negative trenden for gods på jernbanen har heldigvis stoppet opp og vi opplever nå en vekst. CargoNet har økt pågang fra godskundene på Nordlandsbanen. Det ligger et stort potensial i økning av transporter med blant annet fisk på Nordlandsbanen. Bare fra enkelte produksjonsanlegg på Helgelandskysten går det 25 til 30 trailere på veien med fisk hver dag i retning sørover. Dette er transporter som må over på bane og ERTMS-utbyggingen vil gi en økt kapasitet til flere tog på Nordlandsbanen.

Les mer…

Staten må ta over persontogene

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Go-Ahead Norge har bedt regjeringa om hjelp til å overleve.  Skal vi tro det britiske anbudsselskapet vil de ikke kunne utøve sitt samfunnsansvar hvis de ikke får mer penger av staten. De har tatt skrittet med å skrive til statsministeren om å få mer penger. Go-Ahead får ikke de passasjerene de har beregna for at de skal klare sine forpliktelser i anbudet.

Les mer…

LO-lederen er død

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen døde helt uventet 9. mars. Det kom som et sjokk for oss fagorganiserte at LOs leder så brått gikk bort. Han ble bare 53 år. Hans-Christian ble valgt som LO-leder på LO-kongressen i mai 2017. Hans-Christan begynte på Tofte Cellulosefabrikk som 17-åring og var papirarbeideren som ble klubbleder og endte opp som LO-leder.

Les mer…