Lokomotivmands Tidende nr. 02-2019

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Lokomotivmands Tidende nr. 02-2019

– Vil myndighetene ha gods på bane?
– Arbeidsmiljø: Bremsesvikt
– Språkrådet fraråder NTL å skifte navn
– Kunsten å snakke «jernbansk» og andre fremmedspåk
– Tungtransportnæringen og konkurransen fra EØS
– På kryss og tvers
– Kronikk: Hvorfor aksjonerer jernbaneansatte mot Jernbanepakke IV
– Sporkryss

Kristelig Folkeparti og jernbanens framtid

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Under høsten har det vært strid i Kristelig Folkeparti (KrF) om hva slags regjering vi skal ha. KrF besluttet at de fortsatt vil ha en blå regjering, og at KrF gjerne vil bli en del av den sittende regjeringa. Vi skal ikke blande oss inn i disse regjeringsforhandlingene. Det eneste måtte være hva det kan bety for jernbanen.

Les mer…Kristelig Folkeparti og jernbanens framtid