Koronakrisa

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Torsdag 12. mars gikk Norge mer eller mindre i stå. Koronaviruset var kommet til landet. Vi står overfor ei økonomisk og sosial krise og stor er faren for at arbeidsfolk må betale den største prisen. Situasjonen ligner mye på en delvis unntakstilstand.

Les mer…

Vy i Sverige og SJ i Norge

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Vi lever i en merkelig tid. Mens de gamle svenske statsbanene fikk tildelt persontrafikken i det som er geografisk halve Norge, så har de like gamle norske statsbanene, tatt over persontogtrafikken i store deler av Sverige. Alt nord for Lillehammer/Hamar skal fra juni i år trafikkeres av SJ Norge. I februar fikk Vy Tåg i Sverge kontrakten om å ta over å kjøre togene fra Stockholm til Luleå og Narvik fra desember i år. I tillegg kjører Vy Tåg regiontrafikken i både Norrland og Värmland.

Les mer…

Forsvar sykelønnsordningen

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

En av de viktigste velferdsgodene i norsk arbeidsliv er sykelønnsordninga. At vanlige lønnsmottakere ikke skal tape lønn ved å bli syk er en grunnleggende rettighet. En slik ordning gjør at alle har samme trygghet enten en er arbeider, funksjonær eller sjef. Blir en alvorlig syk og blir sykemeldt over lang tid eller om en trenger noen få dager på seg for å bli frisk har en lønnsmottaker sikret en økonomisk trygghet.

Les mer…

Vy fortsetter på Bergensbanen

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Endelig fikk Vy en anbudspakke. Bergensbanen med lokaltrafikken til Arna og på Vossebanen inkludert, skal fortsatt trafikkeres av Vy. Det nye ved denne pakka er at Vy betaler 2,2 milliarder over en periode på elleve år for å sikre seg monopol på strekningen. Vi legger ikke skjul på at vi er tilfreds med at det statlige togselskapet fortsatt henger med og at demonteringen av det gamle NSB har stoppet opp for en periode. Det betyr på ingen måte at oppdelingen av persontrafikken stoppes. Den første anbudspakka på Østlandet kan fort bli kroken på døra for det gamle statsbaneselskapet.

Les mer…

Overenskomst i Go-Ahead

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Søndag 15. desember tar Go-Ahead over trafikken på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. NLF har vært tindrende klar på at en forutsetning for et godt samarbeid med Go-Ahead er overenskomst og tariffavtaler fra første dag. For NLF ville det være uakseptabelt om det første selskapet i konkurransen som følge av jernbanereformen ikke skulle være omfattet av kollektive tariffavtaler. Nå er overenskomst og tariffavtaler på plass.

Les mer…

Lokomotivmands Tidende nr. 06-2019

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Lokomotivmands Tidende nr. 06-2019

Politisk streik!
– Sammen om arbeidsmiljøet
– Baneservice kjøper Norsk Jernbanedrift
– Ombordpersonalet
– Medlemsmøter med SJ
– «Vi må la toget leve»
– Tog fra Bergen til Oslo på 2,5 time
– Uttalelse fra Osloforeningen
– Vossebanen