Mer gods på jernbanen

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Gods på bane er igjen i vinden. Den negative trenden for gods på jernbanen har heldigvis stoppet opp og vi opplever nå en vekst. CargoNet har økt pågang fra godskundene på Nordlandsbanen. Det ligger et stort potensial i økning av transporter med blant annet fisk på Nordlandsbanen. Bare fra enkelte produksjonsanlegg på Helgelandskysten går det 25 til 30 trailere på veien med fisk hver dag i retning sørover. Dette er transporter som må over på bane og ERTMS-utbyggingen vil gi en økt kapasitet til flere tog på Nordlandsbanen.

Les mer…

Kamp for reversering av Jernbanepakke IV!

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Uttalelse fra NLFs representantskapsmøte

Tirsdag 1.06-21 vedtok et knappest mulig flertall på Stortinget å innføre Jernbanepakke IV. 44 representanter fra partiene Høyre, FrP, Venstre og Krf stemte for jernbanepakka. 42 representanter fra Rødt, SV, SP og MDG stemte mot. I persontog over hele landet ble det dagen før, under stortingsdebatten, lest opp en protestbeskjed til passasjerene. Denne pakka ble pressa igjennom på et stusselig ideologisk grunnlag – og det skjedde ikke i vårt navn!

Les mer…

Offensiv mot tvungen lønnsnemd!

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Uttalelse fra NLFs representantskapsmøte

Fredag 4. juni og mandag 7. juni ble nok en gang tvungen lønnsnemnd satt inn for å stoppe arbeidsfolk i å utkjempe en lovlig arbeidskamp. Denne gangen var det de streikende i Unio som ble rammet. Etter en uke i streik satte arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen foten ned, på et syltynt grunnlag og til de streikenes store frustrasjon. Tvungen lønnsnemnd er myndighetenes tvangstiltak for å stoppe en pågående arbeidskonflikt. For arbeidsfolk i streik er tvungen lønnsnemnd verktøyet som setter oss sjakk matt – slik behøver det ikke være!

Les mer…

Stortinget vedtar EUs fjerde jernbanepakke

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Når EUs fjerde jernbanepakke nå blir norsk lov betyr det at myndighet på såkalt «begrensende», men avgjørende jernbaneområder, overføres fra norske folkevalgte til EU. Høyesterett skriver at «EØS-avtalen, forbyr norsk forvaltning å opptre illojalt, selv om norske sikkerhetshensyn skulle tilsi at det». Det betyr at Norge i realiteten ikke vil ha noen «stoppknapp» for å ivareta særnorske sikkerhetshensyn.

Les mer…

Staten må ta over persontogene

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Go-Ahead Norge har bedt regjeringa om hjelp til å overleve.  Skal vi tro det britiske anbudsselskapet vil de ikke kunne utøve sitt samfunnsansvar hvis de ikke får mer penger av staten. De har tatt skrittet med å skrive til statsministeren om å få mer penger. Go-Ahead får ikke de passasjerene de har beregna for at de skal klare sine forpliktelser i anbudet.

Les mer…