Norsk Lokomotivmannsforbund støtter de streikende sykkelbudene i Foodora

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Norsk Lokomotivmannsforbund ønsker å utrykke sin hele og fulle støtte til de Foodora- ansatte som gikk ut i streik 20.08-19. 102 sykkelbud har satt syklene i stativet i kampen for et ordna arbeidsliv, i kampen for ei lønn å leve av, for trygghet og medbestemmelse. Det står det respekt av!

Les mer…Norsk Lokomotivmannsforbund støtter de streikende sykkelbudene i Foodora

Hva nå Vy?

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Igjen tapte det norske statlige jernbaneselskapet et anbud. Det svenske statlige jernbaneselskapet SJ fikk tildelt anbudet i nord. Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet innfrir regjeringas ønske fra 2015 om å tilintetgjøre det norske statsbaneselskapet uavhengig navn. Fortsetter utviklingen ved at anbudspakka som omfatter Bergensbanen og vest er Vy bare igjen et østlandsselskap på persontog.

Les mer…Hva nå Vy?