Rett til å fullføre utdannelsen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Lokomotivførerutdannelsen er i dag en fagskoleutdannelse.  Fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivået over videregående opplæring. Hensikten er å gi lokomotivførere en konkret yrkesutdanning.

Les mer…

Lokomotivførerskolen utdanner til overtallighet

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Norsk Lokomotivførerforbund (NLF) har foretatt en kartlegging som viser at det er flere studenter på lokomotivførerskolen enn det bransjen melder som behov til NLF. Vi ser allerede i de siste kullene som er uteksaminert i 2023 at over 50 prosent er uten ansettelse for å fullføre utdannelsen fram til sertifisert lokomotivfører. Og videre tendens er svært bekymringsfull.

Les mer…

Lokomotivmands Tidende nr. 04-2023

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Lokomotivmands Tidende nr. 04-2023

– Ekstremvær og manglende beredskap
– Ekstremværet Hans
– Nye pensjonsregler
– Togferie
– Kvinnekonferansen
– Solidaritet med Ukraina
– På kryss og tvers