NLF har anmeldt godstogselskapet Cargolink AS

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Forbundet har anmeldt Cargolink for brudd på Jernbaneloven og for å bruke en som ikke har fullført lokomotivførerutdanningen.

Jernbaneverket ble anmodet om å stoppe et av Cargolinks godstog som kjørte på Bergensbanen fredag 6/11-15 uten godkjent opplært lokomotivfører. Dette ble gjort for å ivareta sikkerheten til andre tog på strekningen.

Forbundet mener at det Cargolink gjør er uforsvarlig og et brudd på Jernbaneloven og tilhørende forskrifter. I tillegg er det brudd på gjeldende tariffavtale mellom Cargolink og NLF.

NLF har satt søkelys på at manglende samsvar mellom den norske modellen for lokomotivføreropplæring og minimumskrav i EU/EØS-lovgivningen, kan føre til at det oppstår smutthull i regelverket.

Forbundet reagerer med vantro på at Cargolink bemanner et tog med en som ikke har fullført lokomotivføreropplæringen. Forbundet har i tillegg til politianmeldelse, varslet Statens Jernbanetilsyn om hendelsen. Forbundet forventer at Statens Jernbanetilsyn ivaretar sikkerheten på jernbanen ved at sikkerhetskritisk kompetanse ikke undergraves.

Presseoppslag om saken:

Drammens Tidende
Bergens Tidende
NRK Hordaland

2015.11.11 - NLF - Oppslag nr 17-2015.pdf