NLF seiret over Spekter

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Norsk Lokomotivmannsforbund, Norsk Jernbaneforbund og LO-Stat ble frifunnet for brudd på fredsplikten i en enstemmig dom i Arbeidsretten Arbeidsgiverforeningen Spekter, som hadde stevnet forbundene inn for Arbeidsretten, led dermed et knusende nederlag. Spekter mente at den tre timer lange politiske streiken organisasjonene gjennomførte 15. Juni var i strid med fredsplikten. Dette var ikke Arbeidsretten enig i, og kom fram til at den politiske demonstrasjonsaksjonen som ble gjennomført 15. juni 2015 ikke var tariffstridig og ulovlig.

I domsslutningen heter det:
«Landsorganisasjonen i Norge ved LO Stat, Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund frifinnes».

Leder i Norsk Lokomotivmannsforbund, Rolf Jørgensen, sier han er fornøyd med dommen. -Jeg er glad for at Spekter led nederlag i sin iver etter kneble den ansattes opparbeidede demokratiske rettigheter.

Den politiske streiken var rettet mot regjeringens jernbanereform, som NLF oppfatter som en blankofullmakt til å endre norsk jernbane etter eget forgodtbefinnende.