Cargolink avvikles

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Jørgensen
Rolf Jørgensen

Innen påske skal godstogselskapet Cargolink avvikles. Styret i selskapet fattet 11. februar vedtak om en styrt avvikling av Cargolink. Det samme blir konsekvensene for Trainlink, selskapet lokomotivførerne er ansatt i. Til tross for at det enkelte ganger har vært samarbeidsproblemer med ledelsen i både Cargolink og Trainlink, er det svært beklagelig at Cargolink nå avvikles. At ansatte blir sagt opp, skaper utrygghet. Og en nedleggelse av Cargolink vil kunne føre til at mer gods blir overført fra bane til vei. Rammevilkårene for gods på bane er for dårlig og det er myndighetene har ansvaret for rammevilkårene for gods på bane.
Og mens myndighetene stadig legger til rette for gods på vei og favoriserer utenlandske vogntog på veiene, sliter godstogselskapene med en nedslitt infrastruktur og for lav kapasitet. At regjeringa i tillegg vil innføre kjøreveisavgift på jernbanen vil ytterligere forverre rammevilkårene for gods på bane.

Kundene til godstogselskapene må også ta sitt ansvar. De presser ned prisene som gjør at godstogoperatørene på jernbanen ikke klarer seg. Mens de roper etter konkurrenter, har de sjøl ansvar for godstogoperatører blir spist opp i konkurransen, sjøl om de ofte tar «snarveier» i forhold til både arbeidstid og kompetanse i sin iver etter å tjene penger.

Nå måtte Cargolink trekke inn årene. Mer gods på vei kan bli resultatet. De ansatte mister jobben, hvor ca 30 er lokomotivførere. Dette i en tid hvor vi skulle sett mer gods på bane.

Likevel er det lyspunkter. Mye tyder at alle våre medlemmer er sikret jobb. CargoNet meldte straks sin interesse for å kjøre transporter fra Cargolink. Fra Sverige varslet både Green Cargo og Hector Rail sin interesse. Green Cargo trakk nok det lengste strået og etablerer seg nå i Norge. Etter hva vi kjenner til vil Green Cargo ha som mål å kjøre det meste som Cargolink kjørte. Om det innebærer fortsatt godstog til Åndalsnes gjenstår å se, men det er lov å håpe. Så får vi ta diskusjonen om det betyr at Green Cargos gamle diesellokomotiver (T44) må tilbake på norske spor.

Vi ser fram til et godt samarbeid med Green Cargo. Å ansette lokomotivførere i Norge betyr overenskomst med NLF. Det at Green Cargo tar over transporter fra Cargolink, bør ikke bety at de tar over Cargolinks holdninger til samarbeid med de ansattes fagforbund. For å lykkes trengs det mer samarbeid og mindre konflikt.