Uavhengig lokførersertifisering og hviletider må inn i lovverket

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Pressemelding fra NLF om endringer i Jernbaneloven

Tenkt deg hvis hvert enkelt lastebilfirma selv skulle stå ansvarlig for kjøreopplæring og sertifisering av egne lastebilsjåfører? Det høres absurd ut å overlate kjøreopplæringen til den enkelte arbeidsgiver.

– Slik kan framtidens lokomotivførerutdanning utvikle seg hvis det ikke tas grep. Jernbaneloven må derfor skjerpes, sier Rolf Jørgensen, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund i forbindelse med at Jernbaneloven er ute på høring som en følge av Jernbanereformen

– Sertifisering må på plass.

Norsk Lokomotivmannsforbund mener at et uavhengig sertifiseringsorgan er nødvendig.

– Vi har i dag høy sikkerhet på jernbanen. Vi kan ikke tillate oss at uklare lover svekker nivået på sikkerheten i framtiden. En felles sentral godkjenning, på linje med for eksempel helsevesenet, må på plass. Uten felles system for hva utdanningen skal inneholde kan sikkerhet settes i fare, sier Rolf Jørgensen.

I dag har NSB og de øvrige togselskapene ansvar for sertifisering av lokførere.

Norsk lokomotivmannsforbund foreslår i en høringsuttalelse at jernbaneloven endres, slik at det innføres et uavhengig sertifiseringssystem av lokomotivførere snarest mulig.

– For at personell med sikkerhetskritisk arbeid skal kunne utføre sin jobb på en trygg og tilfredsstillende måte, må både utdanning og sertifisering være basert på like krav og systemer, konkluderer Rolf Jørgensen.

Vil stramme inn krav til kjøre- og hviletid.

Norsk Lokomotivmannsforbund forslår videre at det stilles krav i jernbaneloven til kjøre- og hviletider for personell som kjører tog. Krav til kjøre- og hviletider har direkte betydning for sikkerheten på jernbanen, og er i dag hjemlet i tariffavtaler og ikke i lov og forskrifter.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har kartlagt at det foreligger store mentale krav til kjørende personale på jernbanen sammenlignet med andre sammenlignbare bransjer. Ingen andre i transportbransjer utsettes for mer tidspress enn jernbanepersonell, som i tillegg utsettes for mye støy og vibrasjon.

– Arbeidstidsordningene for jernbanepersonell er kritisk for sikkerheten. Derfor må kjøre- og hviletid inn i lovverket, sier Rolf Jørgensen.

For mer informasjon:
Kontakt: Rolf Jørgensen, Forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund, 91 67 99 98

2016.04.19 - Pressemelding - Uavhengig lokførersertifisering og hviletider må inn i lovverket.pdf