NSB duger

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Jørgensen
Rolf Jørgensen

NSB har levert de beste resultatene i bedriftens historie. Tilliten til toget øker i befolkningen og stadig mer nytt togmateriell blir å se på norske spor. De ansatte skal ha æren for denne suksessen. Likevel opplever vi at det sås tvil og usikkerhet om NSBs framtid som en offentlig eid transportbedrift med samfunnsansvar.

Vi krever at eieren av NSB gir bedriften de rammevilkårene den trenger for fortsatt å være den ledende aktøren innen persontrafikk på jernbane. Det løses best ved direkte kjøp av persontogtjenester, men skal det konkurreres om statens penger, må NSB være best mulig rustet til å vinne anbudene.

Våre medlemmer i NSB er stolte av å jobben sin, høy yrkesstolthet og representerer og profilerer bedriften på en profesjonell måte. Den faglige styrken som ligger i samspillet mellom lokomotivførere, lokomotivførerledere og lokomotivledere må tas vare på i kampen mot jernbanereformen og for at NSB skal sikres som en god arbeidsplass i framtida. Vi er for nødvendig omstilling, men vi kan ikke akseptere at en ødelegger de nødvendige fagmiljøene og kompetansen som vi finner i bedriften

Kampen for NSB og norsk jernbane må føres gjennom politisk kamp og aktivisme. Medlemmene og foreningene våre deltar aktivt i denne kampen. Til syvende og sist dreier det seg om å sikre NSB for framtida og å gjøre det politisk umulig å ødelegge NSB.

Hvis regjeringa og stortingsflertallet får ture fram, vil det kunne føre til slutten for NSB som den store samfunnsaktøren som tar ansvar for togtrafikken. Det vil verken brukerne av toget eller de ansatte være tjent med. Er det noen som nå kan slå ring om NSB så er det de ansatte, på alle nivåer, og deres organisasjoner.

Valg til NSB-styret

Igjen er det valg av de ansattes representanter i NSB-styret. Styret i bedriften har i de siste årene hatt mange diskusjoner om bedriftens framtid. At de ansatte har vært representert i styret har helt klart hatt en betydning i kampen mot anbud og privatisering.

Valget av de ansattes representanter i år er kanskje det siste i et samlet transportkonsern. Vi oppfordrer alle medlemmene, ansatt i NSB-konsernet, om å stemme på LO-lista og forbundets kandidater. Informasjonen får du på din jobbe e-post. Godt valg!