Streik i NSB og CargoNet

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF LogoMeklingen strandet da NSB nekter å tariffeste utdanningsnivået for lokomotivførerne, og kaster dermed jernbane-Norge ut i en storstreik. Meklingen ble avsluttet 02.30. NLF er dermed i arbeidskonflikt, og har i første streikeuttak tatt ut tilsammen 71 medlemmer i NSB og CargoNet på stasjoneringsstedene Oslo, Ski, Lillestrøm, Bergen, Nyland Marienborg og Langemyr.

Årsaken til konflikt:

  • NLF krever en tekst i forbindelse med overenskomsten som forplikter selskapene til å opprettholde en felles nasjonal standard på lokomotivførerutdanningen som tilsvarer nivået som til enhver tid er gjeldene ved Norsk Jernbaneskole, som pr. dags dato er den eneste institusjonen som driver godkjent utdanning av lokomotivførere. Kravet omhandler i prinsippet en spesifisering av allerede eksisterende avtale, som arbeidsgiver nekter å videreføre.

Dette er et punkt arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har akseptert i togselskapet Flytoget for under fjorten dager siden.

Det er heller ikke enighet om:

  • Opprettholde gjeldende praksis på sikkerhetskontroller i forbindelse med innsett og uttak.
  • Opprettholde dagens avtaletekst på normalt 100 % stillinger.
  • En regulering av delte dagsverk.
  • En lønnsutvikling på linje med samfunnet for øvrig.

Partene står svært langt fra hverandre, og NLF beklager manglende forhandlingsvilje fra arbeidsgiver, og vil om nødvendig trappe opp streikeuttaket om ikke NSB og CargoNet kommer til forhandlingsbordet.

2016.09.29 - NLF - Oppslag nr. 23-2016 - Streik i NSB og CargoNet.pdf