NSB vil rasere lokførernes utdanning – streiken trappes kraftig opp

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

omraade-7-10-3

Gjennom forhandlingene har NSB hevdet at de vil ha en nasjonal standard for utdanning av lokførere. Nå forteller arbeidsgiverne at de vil overlate utdanningen til selskapene selv. Holdningen vil rasere lokførernes utdanning.

Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og LO Stat har i dag derfor varslet opptrapping av streiken med 42 lokførere på følgende steder fra 8. oktober:

 • Moss (33)
 • Oslo (3)
 • Bergen (6)

NSB vil rasere utdanningen.

NSB viser vilje til å rasere lokførernes utdanning, og bruker begrunnelsen at fagforeninger ikke kan bestemme nivået på utdanning.

–  Vi har aldri krevd å bestemme innholdet i utdanningen. Det skal Statens Jernbanetilsyn og Norsk Jernbaneskole gjøre. Vi krever at NSB slutter med dumping av lokførernes utdanning. Vi krever at NSB setter trygghet og sikkerhet først, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund.

NSB er nøkkelen til nasjonal standard.

Hadde NSB ønsket, hadde lokførerne hatt en nasjonal standard på utdanningen. Så enkelt kunne det vært. At lokførerne er i streik, forteller at NSB ikke ønsker å opprettholde en god utdanning.

– Fagmiljøer må bestemme utdanning. Ikke direktører og økonomer. NSB har allerede bevist sin holdning til utdanning av lokførere, gjennom å dumpe utdanningen i CargoNet. En utdanning Statens Jernbanetilsyn satte en stopper for på grunn av store mangler. Å barbere utdanningen fra to år til fire måneder er ikke å satse på en trygg jernbane, sier Rolf Ringdal.

NSB viser arroganse mot utdanning.

Ellers i samfunnet snakker man om kompetansesamfunnet. At framtidens arbeidsliv skal drives fram av kunnskap.

– Å si at lengden på utdanningen ikke har betydning er å vise arroganse mot alle som tar utdanning i Norge. Enhver fagutdanning har en grunnopplæring. Du trenger en grunnkompetanse før du går ut i arbeidslivet. Den grunnpilaren på jernbanen er Norsk Jernbaneskole. Det holder ikke med trafikalt grunnkurs for å bli en ferdig utdannet lokfører, sier Rolf Ringdal.

NLF beklager til de reisende.

Rolf Ringdal beklager at opptrappingen vil ramme reisende kraftig.

– Vi ønsker ikke å ramme de reisende. Men når NSB blånekter å forplikte seg til en god lokførerutdanning, må vi svare med en å trappe opp. Vi er villig til å streike lenge for å stanse NSBs barbering av lokførernes utdanning, sier Rolf Ringdal.

FAKTA: Lokførernes utdanning.

 • Dagens utdanning på Norsk Jernbaneskole tar to år. For å starte på utdanningen kreves i tillegg videregående skole med fysikk og matematikk eller teknisk fagbrev. 
 • NSB har med hurtigkurset i CargoNet vist at de ønsker å barbere utdanningen til fire måneder. Denne utdanningen ble stoppet av Statens Jernbanetilsyn.

Her er 118 lokførere tatt ut i streik:

 • Bergen (7)
 • Kristiansand (1)
 • Lillestrøm (28)
 • Oslo (19)
 • Ski (29)
 • Moss (33)
 • Trondheim (1)

 

Kontaktpersoner:

Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF):

Forbundsleder Rolf Ringdal, 916 79 998 (Er i Bergen fram til ca. 18.30)

Nestleder Jan Even Nystad, 918 32 723

Forbundssekretær Grethe Thorsen, 906 76 182

LO Stat: 

Kommunikasjonsrådgiver Kristian Brustad, 466 61 639