Samtaler med NSB førte ikke fram

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF Logo

Tirsdag 18. oktober møttes partene i streiken i NSB og CargoNet. NSB viste ingen vilje til å løse konflikten mellom NLF og NSB/CargoNet ved å komme oss i møte for å sikre lokomotivførerkompetansen.

NSB la fram følgende synspunkter:

  • Kan ikke inngå en forpliktende avtale
  • Vil ha frihet til sjøl å sette standarden for lokomotivførerutdannelsen
  • Foreslo et samarbeid med NLF om å rette en henvendelse til samferdselsministeren med anmodning om at statsråden oppretter en arbeidsgruppe for å foreta en gjennomgang av utfordringene ved krav til lokomotivførerutdanningen
  • Vil ikke foreta endringer i opplæringen av lokomotivførere før 15. juni neste år
  • Gjennomføre oppstartet opplæring i CargoNet
  • Villig til å reforhandle særavtale som er hjemlet i overenskomsten, under forutsetning at den skulle gjelde kun fram til 15. juni neste år

NLF la fram følgende synspunkter:

  • NSB må forplikte seg å følge en nasjonal standard
  • Dette kan hjemles i forskrift eller i avtaler mellom partene
  • En nasjonal standard er i dag ikke ivaretatt i forskrift
  • Forpliktende avtaler må inngås mellom partene. Slike avtaler kan ikke ensidig sies opp av NSB/CargoNet

NSB kom ikke med noe nytt utover det som var kjent før mekling. Situasjonen er nå mer fastlåst. Partene vil bli innkalt til tvungen mekling torsdag 27. oktober.