NLF foreslår løsning

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF LogoNLF oversendte mandag 24. oktober, på ettermiddagen, et forslag til løsning av streiken i NSB og CargoNet. Forbundet ønsker av forhandlingstekniske årsaker ikke å offentliggjøre forslaget. Men forslaget går i korthet ut på følgende:

  • Løsninger som ivaretar en forpliktende nasjonal standard av lokomotivførerkompetansen
  • Løsninger som tar NSB på ordet hvis arbeidsgiversida virkelig går inn for en nasjonal standard
  • Løsninger som gjør at lokomotivførerkompetansen ikke kan bli en konkurransefaktor i en konkurranseutsatt jernbane
  • En helhetlig løsning av tariffoppgjøret 2016 på bakgrunn av forhandlinger og krav før mekling

Forbundet er innkalt til tvungen mekling til Riksmekleren torsdag 27. oktober.

2016.10.24 - NLF - Oppslag nr. 26-2016 - NLF forslår løsning.pdf