Lokomotivførernes tilbud til NSB

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dette er hva Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) tilbød NSB i mekling:

NSB kunne akseptere en avtale, men ikke lengre enn til  15.juni 2017. Ikke fram til en nasjonal standard foreligger.

LO-Stat og NLFs forslag 25. oktober 2016, kl.22.00

Merknad:

Partene er enige om at dagens Førerforskrift ikke er tilstrekkelig til å dekke kravene til en nasjonal standard for lokomotivførerkompetanse. Det vil dermed ikke være tilstrekkelig å utarbeide en veiledning til denne forskriften.

Partene vil arbeide for en nasjonal standard som gir felles forpliktende krav til kompetanse og opplæring for lokomotivførere som alle jernbanevirksomheter er bundet av. Den nasjonale standarden må fastsettes av myndighetene.

Med prosess for å fastsette en myndighetsbestemt nasjonal standard for lokomotivførerkompetanse, menes den prosessen som samferdselsmyndighetene gjennomfører for å etablere en myndighetsbestemt nasjonal standard. Prosessen skal anses som avsluttet når Statens Jernbanetilsyn og/eller annen samferdselsmyndighet som er bemyndiget på området, anser at arbeidet med etablering av en myndighetsbestemt nasjonal standard er avsluttet.

Partene er enige om sammen å anmode myndighetene snarest mulig, om en dato for sluttføring av arbeidet.

 

Utdrag fra forslag til avtale mellom NSB AS og Norsk Lokomotivmannsforbund vedrørende inntakskrav, opplæring og kompetanseutvikling av lokomotivførere.

1.Varighet

Avtalen er inngått i forhold til overenskomstens punkt 13, og er en avtale etter Hovedavtalens §16 (S1). Avtalen kan ikke sies opp før det er gjennomført prosess for å fastsette myndighetsbestemt nasjonal standard for lokomotivførerkompetanse. Etter at denne prosessen er gjennomført endres denne avtalen slik at den løper videre en måned av gangen med én måneds oppsigelsesfrist. Avtalen erstatter avtaler inngått 6/9-00, 7/12-01, 12/3-01, 14/1-08 og 24/11-14. Avtalen gjelder alle som skal tjenestegjøre som fører av tog som kjøres under NSBs og NSB Gjøvikbanens sikkerhetssertifikat.

2. Inntakskrav

a. Bestått eksamen fra fagskole for utdanning av lokomotivførere eller

b. bestått NSB-skolens lokomotivførerkurs (før 1/1-05) eller

c. godkjenning som lokomotivfører for framføring av tog på det nasjonale jernbanenettet i et annet EØS-land eller

d. førerbevis og/eller sertifikatopplæring internt i bedriften.

Lokomotivførere som rekrutteres etter punkt c må i tillegg gjennomgå opplæring i norske framføringsforskrifter som tilsvarer kompetansenivået etter punkt a og b.

For lokomotivførere som rekrutteres etter punkt d, skal den delen av sertifikatopplæringen som man velger å foreta internt i bedriften men som normalt foretas på Norsk Jernbaneskole, være tilnærmet det samme som denne utdanningen.