Tariffavtaler må være en selvfølge

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal
Rolf Ringdal

For oss på jernbanen er det å ha tariffavtaler som regulerer lønns- og arbeidsvilkår noe sjølsagt og har normalt ikke vært et stridstema. Sånn er ikke virkeligheten mer. Vi opplever at oppdelingen og konkurransen gjør at det kommer inn aktører som har en annen holdning. I første omgang merker vi det i små aktører og underleverandører til Jernbaneverket, det kommende Bane NOR. Dette er bedrifter med mellom 2 og 20 lokomotivførere ansatt. Noen av disse er medlemmer i arbeidsgiverforeningen Spekter, mens andre har valgt å ikke være medlem av noen arbeidsgiversammenslutning.

Forbundet merker en klar motvilje til å opprette overenskomster i slike bedrifter. Vi kan ikke akseptere at lokomotivførere som kjører tog som består av pukk, skinner, sviller eller arbeidsmaskiner skal ha en lavere lønn, manglende kjøre- og hviletid eller en dårligere pensjon enn andre lokomotivførere. Spesielt dette med kjøre- og hviletid peker seg ut til å bli et stridstema. Vi ser at enkelte arbeidsgivere vil ha en rallarkultur, hvor «tøffe mannfolk» ligger på brakker og blir sendt rundt omkring i hele Norden. Arbeidsgiverne har full styringsrett og det «vi» får igjen er noe lengere friperioder og at en kortsiktig mulighet for noen ekstra kroner og kanskje en gratis hjemreise.

Hvis en slik rallarkultur vinner over et ordna arbeidsliv, hvor strukturert arbeidstid og fritid, kjøre- og hviletid og sikkerhet kommer i bakre rekke, er vi i ferd med å tape noe som er viktig i norsk arbeidsliv. Det kan vi ikke akseptere. 

Forbundet har klart og tydelig stilt krav om at det skal være velfungerende tariffavtaler i alle bedrifter hvor det er ansatt lokomotivførere. At det er Spekter-bedrifter som ikke vil ta hensyn til kjøre- og hviletider forteller oss at Spekter enten snakker med to tunger eller at de må stramme opp enkelte medlemsbedrifter. Konkret dreier dette seg nå om Baneservice som nekter plent å ta hensyn til at det skal gjelde noen form for kjøre- og hviletid for lokomotivførerne i selskapet. Nå må Spekter vise i praksis at de ønsker et ordna arbeidsliv.   

Forbundsledelsen ønsker med dette alle medlemmene en riktig og jul og godt nytt år!