Nasjonal standard og hva nå?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal
Rolf Ringdal

En av de første oppgavene det nyetablerte Jernbanedirektoratet fikk var å opprette og vedlikeholde en nasjonal standard for utdanning for sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet. Dette er hjemlet i en revidert utgave av det som betegnes som Jernbaneforskriften. For oss lokomotivførere, for togpassasjerene og for sikkerheten på jernbanen er dette et stort skritt framover og en seier i en over fire ukers lang streik. 

Jernbanedirektoratet er nå ferdig med jobben. Den nasjonale standarden er utarbeidet og inneholder en faglig tilfredsstillende læreplan. Samtidig legger den til grunn både det pedagogiske opplegget og læringsmål som Norsk Jernbaneskole følger. NLF er som en av partene blitt involvert i arbeidet og våre synspunkter er hensyntatt. Den vedtatte og etablerte nasjonale standarden er etter vår mening i hovedsak et godt resultat.

Vi reagerer derfor med vantro når det fra jurister i Statens Jernbanetilsyn trekkes i tvil at en nasjonal standard ikke er forpliktende for alle som sertifiserer lokomotivførere. En kan spørre seg om hva motivet er for et Jernbanetilsyn som har som oppgave å ivareta sikkerheten på norsk jernbane i denne saken opptrer stikk motsatt. NLF har da også bedt om en forklaring på at det fra Jernbanedirektoratet sies at «standarden er å anse som en beskrivelse av hvordan en slik utdanning kan gjennomføres». Dette i forhold til at standarden skal gjennomføres og legges til grunn.

Det hevdes at forpliktene krav til en utdanning er i strid med EØS-avtalen. Det er vi ikke enige i. Vår utdannelse består av tre hoveddeler. En europeisk del (førerbeviset), en nasjonal del (den nasjonale standarden) og til sist en virksomhetsspesifikk del som til slutt fører til en sertifisering. Den nasjonale delen og nasjonale standarden er det nasjonale myndigheter som fastsetter.

Samferdselsminister Solvik-Olsen skrev i sitt brev til partene i streiken at det skal etableres en nasjonal standard. Flere har stilt spørsmål om en kunne stole på samferdselsministeren. Det er nå opp til Solvik-Olsen og vise at det han skriver under på forplikter. Noe annet vil være å føre togpassasjerene og opinionen bak lyset. Alternativet er at den nasjonale standarden som nå er etablert innarbeides i forpliktende tariffavtaler.