Hva skjer med jernbanereformen?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Regjeringa varsler at utsendelse av konkurransegrunnlaget for pakke sør blir utsatt med minst et halvt år. Tildeling av anbudet vil ikke skje før sommeren 2018 og trafikkstart planlegges i juni 2019.

Hvorfor kommer en slik utsettelse? Regjeringas offisielle begrunnelse er som vanlig at jernbanereformen vil føre til «at passasjerer og næringsliv skal få et enda bedre tilbud» og som vanlig uttaler samferdselsminister Solvik-Olsen: – Regjeringen mener konkurranse om persontransport med tog vil redusere kostnadene og øke kvaliteten i persontogtransporten.

 Han om det. Men videre uttaler Solvik-Olsen: – I lys av at regjeringen har brukt mer tid på å planlegge godt, blant annet for å sikre likebehandling av togtilbydere og å ivareta forhold ansatte i sektoren har pekt på (pensjonsforhold), ser vi nå at det blir vel knapt med tid til gjennomføring av konkurransen med kontraktsinngåelse i desember i år. Og her slippes katta ut av sekken. Solvik-Olsen og hans menn er opptatt at et anbud på Sørlandsbanen skal gå knirkefritt, men de får det ikke til. Vi i Norsk Lokomotivmannsforbund tar gjerne på oss æren for det, sammen med Norsk Jernbaneforbund og andre fagforeninger. Vi har vært svært tydelige i våre krav til Samferdselsdepartementet og til alle de aktuelle togselskapene. Er ikke de ansattes rettigheter og i særdeles pensjon ivaretatt, vil ikke dette gå bra. Dette har togselskapene forstått og de er blitt usikre på om det er trygt å legge inn anbud. Nå har også Solvik-Olsen og regjeringa forstått det. Bra er det.

Hva betyr en utsettelse på et halvt år? Det betyr at det ikke vil skje noe som forplikter om anbud på Sørlandsbanen før etter stortingsvalget i september. Blir det en annen regjering, så har alle de aktuelle partiene sagt at de vil stoppe dette meningsløse anbudet på Sørlandsbanen. Gahr Støre fra Arbeiderpartiet slipper til og med å bruke ordet «reversering». Skulle det likevel skje at dagens regjering forsetter, skal det ikke overraske oss mye om det vil komme til nye utsettelser. Det som er sikkert er at vi uansett ikke vil gi opp denne kampen.

Våre medlemmer og særdeles fagforeningene våre i Stavanger og Kristiansand jubler, men tidligere leder av transportkomiteen fra Høyre, Linda Hofstad Helleland, er muligens lei seg. Hun har så langt ikke lykkes i å få «mye tannkrem ut av tuben».

Tariffoppgjøret

Tariffoppgjøret er nå havn. Det ble enighet uten mekling og i alle Spekterbedriftene ble det et akseptabelt økonomisk resultat med de rammene som var gitt. Det er likevel noe å nevne. Vi kom ikke i mål med kravet om en riktig kompensasjon for opphold i NSB, men NSB aksepterer problemet og partene er enige om å tilstrebe å få til en løsning innen hovedoppgjøret 2018. Vi forventer at det ikke bare er tomme ord fra arbeidsgiver.

 

Det andre var at vi fikk hevet lønna til medlemmer blant lokomotivførerlederne, som har ligget urimelig etter i lønnsutviklingen, med mer enn ramma for oppgjøret. Men dette arbeidet er heller ikke avsluttet.