Trenering i Bane NOR

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Forhandlingene om en egen overenskomst i Bane NOR starta i slutten av januar i år. I all vår enkelhet vurderte vi at disse forhandlingene skulle være sluttført innen årets mellomoppgjør. Men sånn har det ikke gått.

NLF har knapt kommet i gang med forhandlingene om vår overenskomst i Bane NOR. Vi har overlevert våre krav og forslag til en helhetlig overenskomst for våre medlemmer. Men har ikke kommet i reelle forhandlinger. Avgjørende spørsmål om arbeidstid som også inkluderer kjøre- og hviletider for kjørende personale er ikke avklart. Dette er svært beklagelig da vi er kjent med at Bane NOR framfører tog over lengere strekning med seks til sju timer uten å legge inn pauser.

Dette ansvaret ligger i Bane NOR, men også hos underleverandørene som så langt har posisjonert seg ved å hevde at kjøre- og hviletider er bare noe som svekker konkurransen. Hvis dette er representativt for Bane NOR er det grunn til bekymring.

En annen konsekvens er et utsatt mellomoppgjør for våre medlemmer. Dette kan vi ikke akseptere. Uansett når en avklaring foreligger må det foretas en etterbetaling fra 1. april.

For dem av oss som husker hva som skjedde når NSB gikk over fra degt statlige overenskomstområdet til det som nå er Spekter, var vi bare noen minutter fra en storstreik. Mye tyder på at ledelsen i Bane NOR er i ferd med å gjøre de samme feilene som NSB gjorde. Kanskje Spekter bør innkalle dem til et kurs og bruke NSB som instruktør.  

LO Kongressen

Fagbevegelsens store faglige og politiske verksted ble avholdt mai. Kongressen holdes hvert fjerde år og her møtes tillitsvalgte fra alle LOs forbund til debatt og for legge strategien for norsk fagbevegelse de neste fire årene.   

Vi konstatere med glede at LO Kongressen enstemmig vedtok å gå imot implementeringen av EUs jernbanepakke fire. Det betyr at uansett regjering vil vi ha LO i ryggen for å stoppe EUs meningsløse innblanding i hvordan vi skal drive jernbanen her i Norge. Det beklagelige er at LO ikke klarte å være tydelig i at EØS-avtalen må sies opp og erstattes. Her vil en uten tvil møte seg sjøl i døra når en skal stoppe jernbanepakke fire.

Til slutt vil vi bare gratulere den nye LO-ledelsen med Hans Christian Gabrielsen i spissen med valget.

Forbundsledelsen ønsker medlemmene en riktig god sommer!