Konkurranse – en risiko?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Spørsmålet om konkurranse, enten det er om eller på sporet, er stadig et tilbakevendende tema. Er dette bare et ideologisk og politisk spørsmål eller kan det også dreie seg om sikkerhet, kompetanse og kvalitet?

Det er ikke tvil om at det handler om politikk. Politikk handler ofte om fordeling og anbudssystemet betyr først og fremst at en overfører tradisjonelle offentlige oppgaver til private, og ikke minst at en overfører offentlige verdier og kapital til private og utenlandske interesser. Et overskudd kommer ikke en offentlig eid bedrift til gode og et utbytte kommer ikke den norske staten til nytte, slik vi har vært vant til på norsk jernbane. Verdier skal overføres til private eller til utenlandske stater som for eksempel Tyskland eller Kina. Ofte vil det bety et dårligere tilbud til passasjerene, dyrere for staten og skattebetalerne og usikre arbeidsplasser for de ansatte. Ikke særlig fornuftig mener vi.

Men verre er det at konkurransen flytter fokus vekk fra sikkerhet, vekk fra kompetanse og vekk fra kvalitet. Konkurranse må ikke føre til det, men i vårt tilfelle i Norge virker det som om det er det som skjer.

I over hundre år har Norsk Lokomotivmannsforbund samarbeidet med NSB om å sikre en god og forsvarlig lokomotivførerutdanning. Streiken viste at det er et samarbeid vi ikke lenger kan forvente. Ved en konkurranse er kostnadene blitt viktigere enn kvaliteten. Penger er blitt viktigere enn sikkerhet. Konkurranse og privatisering tvinger NSB til å åpne for å bli uansvarlig.

Ekstra betenkelig blir det når Statens Jernbanetilsyn (SJT) setter det å være et «konkurransetilsyn» foran det å være et «sikkerhetstilsyn». I kampen for å sikre en god og forpliktende kvalitet av lokomotivførerutdanningen har SJT vært mer opptatt av å logre

for EU/EØS sine «fire friheter» enn sikre en nasjonal standard. Ofte under dekke av juss, men jussen blir i denne sammenhengen politisk. Vi forventer at Samferdselsdepartementet rydder opp. SJT må pålegges å legge vekt på både sikkerhet og kvalitet i sitt arbeid framfør å være et politisk redskap for konkurranse. Den oppgaven kan SJT overlate til andre.

Vi i NLF har etter mye om og men, fått gjennomslag for at den etablerte nasjonale standarden skal følges og i de tilfeller det finnes alternative veier skal den være et referansepunkt. Men vi kommer framover til å være på vakt og følge nøye med.

  

Sommertoget

NRK sine sommerprogram har i år toget som arena. Det har vært båtliv både langs kysten og i innlandet, men i år handler det om et tog som starter i Bodø og har Østfoldbanen som endestasjon. En fantastisk markedsføring av toget i beste sendetid.

Under sommertogets gang kommer det til å være mye aktivitet og et yrende folkeliv. Vi oppfordrer leserne til å møte opp og flere steder vil det være arrangementer blant annet under parolen «Din og min jernbane er ikke til slags». Vi oppfordrer alle til å kjempe for jernbanen ved aktivt å bruke stemmeretten.