Ulrik Salmonsen er død

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Tidligere leder av Dansk Jernbaneforbund, Ulrik Salmonsen, døde 6. mai etter kort tids sykdom, 68 år gammel. Ulrik er den personen som i nyere tid har hatt størst betydning for organisering av ansatte på jernbanen i Danmark. Den sterke stillingen som Dansk Jernbaneforbund har i dag, skyldes i stor grad hans strategiske ledelse og handlekraft.

Ulrik Salmonsen

Ulrik ble født på Jylland og utdannet seg til bilmekaniker og senere lokomotivfører ved DSB fra 1974. Ulrik var aktiv i prosessen da Dansk Lokomotivmandsforening i 1986 gikk inn i Dansk Jernbaneforbund og ble til Lokomotivpersonalets Afdeling (LPA). Han var formann for LPA til han overtok som forbundsleder i 2001, en jobb han hadde fram til 2012, da vår gode kollega Henrik Horup overtok roret.

Ulrik Salmonsen tok – i samarbeid med tidligere forbundsleder i NLF Gunnar Tønder, initiativ til å revitalisere det nordiske lokførersamarbeidet. NLF hadde opp gjennom årene veldig stor nytte av dette samarbeidet som også omfattet våre svenske og finske kolleger. Ulrik var en framsynt tillitsvalgt og visste at den grenseoverskridende kjøringen mot Danmark ville komme for fullt med utbyggingen av Øresund og Storebelt-forbindelsen. I 1993 undertegnet de Nordiske lokførerorganisasjonene en intensjonsavtale om grenseoverskridende kjøring. Ulrik var en av pådriverne for dette og også for de mange forpliktende samarbeidsavtalene som fulgte i årene etter.

Lokomotivførere over hele Norden har Ulrik å takke for et framsynt lederskap og et godt kameratskap !

Øystein Aslaksen