Solvik-Olsen og vennene hans fortsetter

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Så gikk det som det gikk. Stortingsvalget endte opp med et flertall stortingsrepresentanter som støtter den sittende regjeringa. Regjeringspartiene med støttepartiene gikk alle tilbake og et annet regjeringsflertall fikk flest stemmer, men med et så jevnt valgresultat førte det til at reglene i forbindelse med sperregrensene ga et mindretall stemmer, et flertall mandater. Sånn er reglene.

Ketil Solvik-Olsen (eller en av hans politiske venner) fortsetter som samferdselsminister og jernbanereformen forsetter. Det er norsk jernbane ikke tjent med. En konkurranse om statens penger som går til persontrafikken vil være uheldig i en situasjon hvor fokuset bør være på utbygging og modernisering av norsk jernbane. Da bør en tenke helhet og ikke stykkevis og delt. Ideen om at offentlig midler blir bedre ivaretatt av private og utenlandske konserner er lite framtidsrettet innen jernbanen.

Med jernbanereformen står utfordringene i kø. Det vi tradisjonelt har samarbeidet om kan fort bli konfliktfylt. Privatisering og mer midlertidighet i arbeidslivet gir det organiserte arbeidslivet flere kampsaker enn løsninger. Det var derfor trist at dette ikke kom tydeligere fram før valget, hvor enkelte aktører var mer opptatt av å ikke reversere en feilslått politikk.   

Ny runde om pensjon

Med valgresultatet fortsetter planene om konkurranseutsettingen av persontrafikken. Det har igjen aktualisert arbeidet for å tilpasse pensjonene til en konkurransesituasjon. Forbundet har vært tydelig på og krever at det ikke er de ansatte som skal betale prisen for konkurransen gjennom å en dårligere pensjon. Så langt har da også regjeringa sagt at pensjonen til jernbaneansatte ikke skal svekkes som følge av konkurransen. Det uten å være tydelig på hvordan det skal gjøres. Det som gjenstår å få vurdert er overgangsordninger, lukking av dagens ordning, hybridpensjon og en forbedret loss of license og seniorordninger.

Samferdselsdepartementet kom i mai med en lovnad om å dekke deler av NSBs kostnader ved en overgang til en ny pensjonsordning. En pensjon som også kan ivaretas ved en virksomhetsoverdragelse. Forbundet er nå i samtaler med NSB om hvordan de statlige midlene kan brukes og hva som vil danne grunnlaget for en eventuell ny pensjon. Målet til NSB er at en ny pensjon skal være iverksatt ved årsskiftet 2018/2019. NLF vil i løpet av året gå i forhandlinger om en ny pensjon med NSB som da også kan danne grunnlaget for pensjonen i nye selskaper innen persontrafikken. Forbundet har også gjort det klart at en endring av pensjonen for medlemmene i CargoNet vil være en del av en slik forhandling. Vi kan ikke akseptere en dårligere pensjon innen CargoNet enn i resten av NSB-konsernet.

Et forhandlingsresultat om en endret pensjon vil bli sendt ut uravstemning før den godkjennes.