Søknadsfrist for ferie første halvår 2018 NSB

FacebooktwittermailFacebooktwittermail


NSB og NLF har inngått avtale en helhetlig praksis på behandling av feriesøknader, søknadsfrister og tilbakemelding på søknader.

Avtalen sier at det skal fastsettes en dato for søknadsfrist for restferie, som i år er satt til 1.desember 2017.

Denne søknadsfristen omfatter ferie som skal avvikles mellom

  1. januar – 1. juni 2018, og omhandler fem enkeltstående feriedager/en uke av det vi omtaler som restferie.

NSB har forpliktet seg til å gi svar på søknadene innen 15 dager etter søknadsfristen.

NSB og NLF er i dialog om hvordan eventuelle avslag på feriesøknader skal behandles, og hvordan den enkelte skal få mulighet til å komme med nye datoer for avvikling av sin ferie når man har fått avslag på sin opprinnelige feriesøknad.

Arbeidsgiver har etter ferieloven anledning til å plassere ferie som ikke er søkt ut etter fristene som er avtalt mellom partene.

2017.10.12 - NLF - Oppslag nr. 12-2017 - Info om søknadsfrist for vinterferie i NSB 2018.pdf