Hvorfor ny pensjonsordning?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Vi forsvarer og kjemper for en god tjenestepensjon til medlemmene våre. Dette har som oftest betydd en offentlig ytelsespensjon lik den vi kjente til i Statens Pensjonskasse (SPK). Likevel har vi nå anbefalt en annen pensjonsordning i NSB. Årsaken er å sikre en best mulig tjenestepensjon for forbundets medlemmer i NSB og for medlemmer i de kommende nye persontogselskapene. Men hvorfor ikke fortsatt SPK?

For det første er en redusert SPK og ytelsespensjon ikke nødvendigvis den beste for våre kommende pensjonister. SPK er endret som en del av pensjonsreformen. Levealderjustering og et vedtatt politisk mål om at alle skal jobbe lengere uavhengig av yrke og helsekrav gjør at SPK ikke lenger framstår som den gode ordningen som vi kjente til. I tillegg må vi være forberedt på et varslet angrep på særaldersgrensene.

For det andre vil ikke nye togoperatører kunne tilby SPK. Det har vi opplevd i godstrafikken og det samme vil gjelde for nye persontogselskaper allerede ved anbudsutsettinga av Sørlandsbanen til neste år. Enten det er MTR, SJ, Keolis eller et NSB-selskap som får anbudet. Går vi ikke inn for en endring nå, vil vi risikere at medlemmene som må bytte arbeidsgiver taper mye i pensjon. Blant annet mulighet for særaldersgrense eller privat AFP.

Men en kan spørre seg om hvorfor disse endringene kommer nå? Hvorfor blir vi drevet inn i en defensiv kamp og blir nødt til å akseptere noe som ikke er det beste? Svaret er at det er et politisk flertall for både jernbanereformen og pensjonsreformen på Stortinget. Det har ikke vært mulig for NLF å stoppe dette angrepet på pensjonen, men det har vært mulig å få til en avtale som likevel vil gi medlemmene en akseptabel tjenestepensjon. Forslaget som nå er sendt ut til uravstemning vil gi et langt høyere pensjonsgrunnlag da all lønn, med unntak overtid ved merarbeid, regnes med i grunnlaget.

Avtalen legger til grunn en tilsvarende verdi ved en endring av pensjonen i CargoNet, men der gjenstår forhandlinger om en avtale.

En ny pensjonsordning vil kunne gi en standard for pensjon i nye selskaper. Samtidig så vil det være gjenstand for både forhandlinger og faglig kamp i de enkelte selskapene. Det vil om nødvendig være en kamp for å sikre verdiene i en framtidig akseptabel tjenestepensjon i tariffavtalene. Vi gjentar igjen at det ikke er vi, de ansatte på jernbanen, som skal betale prisen for stortingsflertallets eksprimering med norsk jernbane.

Forbundsstyret anbefaler medlemmene å stemme ja til den nye avtalen i NSB og NSB Gjøvikbanen. Det er medlemmene våre i NSB og NSB Gjøvikbanen som nå avgjør ved uravstemning. Enten er avtalen akseptabel i den videre kampen for pensjonen innen persontrafikken eller går det mot en streik allerede til vårens tariffoppgjør? NLF er forberedt på begge deler.

Kampen om pensjon, kampen mot privatisering og kampen om verdier samfunnet er bygd opp om er en politisk kamp. Vi bør sette politikk (om ikke partipolitikk) i større grad på dagsorden i både NLF og hele fagbevegelsen. 

Vi går nå mot jul- og nyttårsfeiring og forbundsstyret ønsker alle medlemmene en god jul og godt nyttår.