Ny tjenestepensjonsordning godkjent i uravstemning

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Ny tjenestepensjonsordning i NSB og NSB Gjøvikbanen med virkning fra 1. januar 2019 ble sendt ut til uravstemning til medlemmene 1. desember med frist 15. desember. Resultatet foreligger nå:

71 % av de stemmeberettigede har deltatt i uravstemningen.
94 % av de som har deltatt har stemt JA
6 % av de som har deltatt har stemt NEI

Ny pensjonsordning i NSB og NSB Gjøvikbanen med virkning fra 1. januar 2019 er dermed godkjent. Forbundet vil starte forhandlinger med CargoNet rett over nyttår om en tilsvarende pensjonsordning i CargoNet.