Lokomotivførerutdanninga må fullføres

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Lokomotivførerutdannelsen ble i 2005 langt om fra å være en bedriftsintern opplæring til en offentlig fagskole. På den bakgrunnen ble Norsk Jernbaneskole ble etablert. Kvaliteten på utdannelsen på Norsk Jernbaneskole har hele tiden vært ivaretatt. Utfordringen ved det endrede utdanningssystemet er å sikre at alle studentene har anledning til å fullføre utdanningen ved ansettelse og sertifisering som lokomotivfører i et togselskap.

NLF har foreslått at det å komme inn på lokomotivførerstudiet betinger en ansettelse som gir sertifisering). En slik ordning har en blant annet i Danmark. Så langt har dette ikke vært mulig få gjennomført i Norge. Samtidig har det vært enighet om at inntaket på Norsk Jernbaneskole skal være basert på et behov i bransjen.

Behovet har vært definert ved at de enkelte selskapene melder inn et behov for lokomotivførere og at styret på skolen har vedtatt antall kull ut fra hva som blir meldt inn. Dette har stort sett fungert fra 2005 og fram til 2016. Riktignok har NLF i styret på skolen vært på vakt mot at noen togselskaper ville rekruttere reservearbeidskraft.

Galt har dette virkelig gått de to siste årene ved at NSB har meldt inn over dobbelt så høyt behov for lokomotivførere enn hva selskapet har ansatt. På det meste har det vært omlag 70 studenter som har stått uten jobb og mulighet for sertifisering. Etter aktivt arbeid er dette redusert noe, men problemet er på ingen måte løst. Forbundet vil bruke det vi kan av ressurser til å arbeide for våre medlemmer som nå ikke har fått seg jobb.

Når studentene ikke får jobb etter endt eksamen på skolen, betyr det faktisk at de ikke får fullført utdannelsen. Ferdig utdannet lokomotivfører er en først når en har fått en sertifisering som lokomotivfører. NSB er med andre ord ansvarlig for at utdannelsen på Norsk Jernbaneskole nå er i ferd med å spille falitt.

NLF krever derfor at NSB skal ta inn det antallet de har meldt et behov for og umiddelbart tilby øvelseskjøring og tjeneste ute i togene for alle som ikke har fått jobb etter skolen. Vi kan ikke akseptere at dette prates bort med snikksnakk om formaliteter. Det både kan og må løses. Også andre selskaper, enten store eller små, bør kjenne sin besøkelsestid å rekruttere lokomotivførere blant studentene som går ut fra Norsk Jernbaneskole. Vi vet at Bane NOR har et slikt behov.

Norsk Jernbaneskole har på grunn av manglende ansvar fra bransjen kommet opp i et alvorlig dilemma. Norsk Lokomotivmannsforbund vurderer nå å gå ut og advare mot å begynne på lokomotivførerstudiet på Norsk Jernbaneskole. Vi kan ikke akseptere at kommende kollegaer blir ført bak lyset og utdanner seg til arbeidsløshet.