Advarer mot å fjerne armbåndsur i NSB

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

I et møte angående uniform den 13. desember 2017 tok NSB opp med NLF at de ønsket å fjerne et av lokomotivførernes viktigste arbeidsredskap for å utføre jobben korrekt – det radiostyrte armbåndsuret. NLF uttrykte sterk motstand mot dette, da det at kjørende personale har synkrone klokker som til enhver tid er riktig på sekundet er en forutsetning for «avgang på sekundet».

Når ledelsen i NSB hevder man istedenfor kan bruke klokka som er på nettbrett eller GSM-R telefon, vitner det om ledelsens manglende innblikk i arbeidshverdagen til kjørende personale.

Klokka på nettbrett og håndholdt GSM-R telefon har ikke sekunder. Klokka på fastmontert GSM-R har sekunder, men må rettes tilnærmet daglig – ved hjelp av det radiostyrte armbåndsuret. Hvordan NSBs ledelse mener man da skal kunne innlede avgangsprosedyren ca. 20 sekunder før avgangstid for å kunne sette toget i bevegelse på sekundet, er mildt sagt uklart.

Forbundet har advart om at NSB-ledelsens beslutning vil kunne få negative konsekvenser for både punktligheten og energieffektiv kjøring.