Overenskomst i Bane NOR

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Endelig er det inngått en overenskomst i Bane NOR, mer enn ett år etter at statsforetaket ble etablert og ble en Spekter-bedrift. I en rekordlang mekling fikk NLF gjennomslag for våre viktigste saker. Arbeidstidsspørsmål var den vanskeligste floken.

Avtaler og ordninger er etablert som skal sikre kjøre- og hviletider for togframføring av alle tog som framføres på Bane NORs godkjenning, også tog som bemannes av Bane NOR sine underleverandører. Meklingen resulterte også i regler om maks to dagsverk etter hverandre med togkjøring om natta.   

Lønnsoppgjøret for 2017 ble omsider gjennomført. Resultatet er innenfor ramma for 2017-oppgjøret og skal etterbetales fra 1.april 2017. Det som gjenstår er å etablere et nytt og mer fornuftig lønnssystem. Dagens lønnssystem er i praksis ikke noe system, men basert på resultatet av lokale forhandlinger i Jernbaneverket hvor midler fra en sentralt framforhandlet «pott» ble ujevnt fordelt. Forbundet vil i årets hovedtariffoppgjør kreve at det etableres et lønnssystem basert på lik lønn for lik kompetanse og like oppgaver for lokomotivførere.   

Overenskomsten inneholder avtaletekst om stillingsansiennitet for medlemmer med lokomotivførerkompetanse. Det betyr at lokomotivførere tar med seg ansienniteten sin ved søking av turnuser og opprettholder den hvis en senere velger å kjøre tog i en annen bedrift.

Bane NOR og NLF ble enige om at den nasjonale standarden for lokomotivførerutdanningen legges til grunn ved opplæring av lokomotivførere. Bane NOR står foran store utfordringer for sikre seg nødvendig lokomotivførerkompetanse. Systemene for opplæring vil i den sammenheng helt sikkert bli et tema.

Når overenskomsten i Bane NOR nå er på plass, gjenstår det i to Spekter-bedrifter å få på plass en overenskomst for lokomotivførere. Arbeidsoppgavene for lokomotivførerne i Baneservice og Infranord Norge er på mange måter lik som for lokomotivførerne i Bane NOR. Vi har nå tatt initiativ til få avsluttet forhandlingene i Baneservice og Infranord Norge.   

 

Ekstraordinært representantskapsmøte i NLF

Forbundet avholdt et ekstraordinært representantskap 7. mars. Hensikten var å sikre et en handlingsdyktig forbundsledelse i de krevende oppgavene forbundet vårt nå står foran. Et krevende tariffoppgjør, privatisering innen persontrafikken og opprettelse av nye overenskomster stiller krav til styrke og tillit.

Det gjort endringer blant forbundets tillitsvalgte. Vi takker dem som gir seg og ser fram til å få nye «koster» på laget.