Tiltak for å bedre anstrengt personalsituasjon i NSB

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF har blitt enige med NSB om følgende tiltak:

  • NSB forplikter seg til å ansette omlag 100 nye lokomotivførere i 2018.
  • Lokomotivførere som når pensjonsalder i løpet av 2018 gis en bonus på kr. 15000.- per måned for å stå i jobb ut 2018. Bonus utbetales i 2019. Bonusen er ikke pensjonsgivende.
  • NSB gis anledning til midlertidig å bruke pensjonister på timebasis etter egen ordning.
  • Kompensasjon for utkjøp av ferie i 2018 økes til kr. 10 000.- for en uke, kr. 20 000.- for to uker og kr. 35 000.- for tre uker.
  • Kompensasjon for å jobbe på tapt fridag økes til 125% av timelønn i perioden 1.4.2018 til 31.12.2018.

I tillegg har NSB kommet NLF i møte i tvistesak om kompensasjon til kjørelærer for materiellteknisk øvelseskjøring etter typekurs. Satsen for dette tillegget er nå fastsatt til kr. 600.- per tjeneste.  Tillegget etterbetales fra og med 1.1.2017.

Forbundet vil gi detaljert informasjon på årsmøter og medlemsmøter framover.

2018.03.21 - NLF - Oppslag nr. 07-2018 - Tiltak personalsituasjonen i NSB.pdf