Enighet i lønnsoppgjøret i Baneservice AS

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom Baneservice AS og NLF i tariffoppgjøret 2018 med virkning fra 1. april. Resultatet av oppgjøret er:

  • Lokomotivfører gis et månedlig tillegg på kr 1282,50
  • Kompetansetillegg for fagbrev økes med kr 500,- pr år
  • Det skal nedsettes et partssammensatt utvalg som skal avklare hvordan arbeidsplaner utvikles og hvordan tillitsvalgte skal involveres, i den hensikt å skape forutsigbarhet for virksomheten og de ansatte.

Resultatet skal ut til uravstemning og i den forbindelse blir det utarbeidet en informasjon til medlemmene i Baneservice om endringene i overenskomsten og protokollen. Opplegg og frist for uravstemning blir det informert om senere.