Glansbildet er avslørt

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

NSB hadde på nittitallet slagordet «Gods mot gull». Det endte opp med nedskjæringer og omstruktureringer og resultatet er på ingen måte blitt til gull. Etter hvert ble NSB Gods til CargoNet. I noen år så det ut til at en ville lykkes. Etter å ha kvittet seg med alt som var «ulønnsomt» og rendyrket kombinerte transporter ble gods på bane lønnsomt.

Men etter finanskrisa i 2008 var det slutt på lønnsomheten og veien lå bokstavelig talt åpen for lastebilen. En politisk styrt satsing på vei framfor jernbane og mer og mer sosial dumping gjorde så veksten i godsmarkedet kom på vei.  

Det holdes mange festtaler for gods på bane, men det blir med talene. For eksempel er snart halve strekningen av veien mellom Oslo og Trondheim fire-felts motorvei, mens jernbanen, sett bort fra noen kilometer langs Mjøsa, er så og si uendret de siste 40 årene. Samtidig som en det på veien i praksis er blitt fritt fram for kabotasje og østeuropeiske lønns- og arbeidsvilkår. Det er ikke akseptabelt at en statseid bedrift som Posten Norge går i spissen for sosial dumping og presser prisene på jernbanen så langt ned så gods på bane ikke blir lønnsomt. Her må samferdselsministeren som sitter som eier av både posten og jernbanen ta grep.

Vi krever av regjering og Storting at de tar kontroll over landets transportpolitikk. Det holder ikke med festtaler, men konkrete tiltak for gods på bane. Vi må se det allerede i statsbudsjettet som legges fram i oktober. Strakstiltak som at det gis statlig støtte til gods på bane ved at dette er miljøvennlige transporter må gjennomføres, terminalene må bli en del av den offentlige infrastrukturen og umiddelbare tiltak for å kunne kjøre tyngere og lengere godstog må prioriteres.

Vi opplever nå dramatiske nedskjæringer hos godsoperatørene. Ordinær godstrafikk mellom kombiterminalene står i fare for å kunne bli avviklet. Så langt er regjeringens glansbilde av en jernbanesatsing bare tomme ord. Norsk Lokomotivmannsforbund kan ikke akseptere at det er medlemmene våre i CargoNet, Green Cargo og Hector Rail som må betale prisen for en feilslått politikk.