Pensjonsgrunnlag og NSB

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Det gledelige ved statsoppgjøret mellom LO Stat og Staten var at taket for hva som er pensjonsgrunnlaget i Statens Pensjonskasse (SPK) av variable tillegg ble økt til 66 000 kr. På grunn av ubekvemme arbeidstider er variable tillegg er en stor del av lønna til en lokomotivfører. De nye reglene gir en mulighet til rette opp noe av uretten mot turnus- og skiftarbeidere hvor store deler av lønna defineres bort fra pensjonsgrunnlaget.

Det er derfor svært overraskende og provoserende at NSB har valgt å reservere seg mot denne økningen av taket i SPK. Nå krever vi forhandlinger med NSB og at våre medlemmer får nytte av de nye reglene i SPK. Sett i lys av de nye samordningsreglene mellom tjenestepensjon og folketrygden hvor våre medlemmer med høye variable tillegg er den store taperen, vil en økning av pensjonsgrunnlaget i SPK være et plaster på såret.

NSB reservasjon viser at NSB atter en gang først og fremst vil tilgodese direktører, ledere og funksjonærer som kun jobber dagtid. Det er grupper som får pensjonsgrunnlag av hele lønna. Som vanlig blir argumentet om høye kostnader brukt, uten at det er lagt fram noen tall. Vi kan uansett ikke akseptere at det igjen er skift- og turnusarbeider som skal betale prisen for NSBs pensjonskostnader.

I en tid med konkurranse innen persontrafikken burde NSB spille på lag med de ansatte. Det vil være lite klokt å gå til angrep på de ansattes pensjoner for å spare kostnader når det brukes langt større ressurser på reformer og merkevarestrategier.

Det hører med til dette bildet at taket for pensjonsgrunnlaget ble økt i datterselskapet CargoNet i årets tariffoppgjør. CargoNet og NSB hevder at de ikke vil forholde seg til en inngått tariffavtale og vil forhandle seg bort fra tariffrevisjonen. Vi stiller gjerne opp i forhandlinger, men det blir ikke aktuelt med en ensidig forhandling i CargoNet, uten å få løsninger for pensjonsgrunnlaget for de variable tilleggene i NSB.

Vi beklager!

I forrige nummer av Lokomotivmands Tidende trykte vi en artikkel om jernbanesikkerhet og suverenitet som ble illustrert av et bilde hvor et barn sitter på en jernbaneskinne. Det bildet skulle aldri vært brukt. Vi har mottatt reaksjoner fra medlemmer og verneombud. Bildet har som sådan ikke noe med innholdet i artikkelen.

Som redaktør beklager jeg bruken av dette bildet. Vi kommer til å skjerpe rutinene for at dette ikke skal gjenta seg.

Vi kan opplyse om at i nettutgaven er nevnte bilde byttet ut.