Go Ahead Norge vant anbudet i Sør

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det privateide britiske selskapet Go Ahead Norge AS har blitt tildelt anbudet på pakke Sør, (Sørlandsbanen, Arendalslinja og Jærbanen) til en pris som lå 21 prosent lavere enn nærmeste konkurrent.

NLF har hatt flere møter med Go Ahead underveis, og informert om hvilke forventninger og krav vi har til lønns- og arbeidsforhold i den kommende anbudsperioden.

Lokomotivførere har krav på virksomhetsoverdragelse. Det betyr at alle, fram til førstkommende lønnsoppgjør etter anbudsovertakelsen, har en individuell rett til samme vilkår som de i dag har hos NSB.

NLF vil om ikke lenge gå inn i forhandlinger med Go Ahead Norge hvor vi krever og forutsetter at arbeidsplasser og stasjoneringssteder sikres der de er i dag, og en tariffavtale med tilsvarende verdi som dagens. NLF forventer et godt samarbeid med Go Ahead Norge AS.

Det vil også bli medlemsmøter for våre medlemmer som blir berørt av anbudsutsettelsen og som får en ny arbeidsgiver.

2018.10.18 - NLF - Oppslag nr. 26-2018 - Go Ahead vant pakke Sør.pdf