Go Ahead tar over for NSB

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Mange ble overrasket da det britiske kollektivselskapet fikk tildelt anbudet påtrafikkpakke sør. Hvorfor fikk Go Ahead dette anbudet? I følge Jernbanedirektoratet hadde Go Ahead det beste tilbudet. På pris, men ikke nødvendigvis kvalitet. GoAhead var 21 prosent lavere på pris enn konkurrentene.

Årsaken til en så lavere pris er at Go Ahead har en plan for å få mange flere passasjerer enn konkurrentene. Vi synes det er bra at flere vil bruke toget, men er det realisme i at det blir mange flere passasjerer om det står Go Ahead på toget enn NSB eller SJ. Fare for kutt på service, renhold, vedlikehold og ikke minst lønns- og arbeidsvilkår vil være tilstede uansett hvem som hadde fått anbudet.

Jernbanedirektoratet har den utakknemlige jobben med å skjønnmale denne konkurransen. I en slik kampanje opptrer en på kanten av det uredelige i sin begrunnelse for konkurransen. Først bruker en 1,3 milliarder (trolig mye mer) på en konkurranse. Så gir en togselskapene adskillige lavere kostnader. Eksempler er leie av tog, en opprustet infrastruktur og avvikshåndtering. I tillegg forsvinner NSBs overskudd som ga et utbytte tilbake til staten.

Jernbanedirektoratet svarer på spørsmål om Go Aheads frynsete rykte i Storbritannia ved å hevde at datterselskapet Go Ahead Norge AS er noe helt annet og er tufta på en norsk og nordisk virkelighet. Til det kan vi si at Go Ahead fram til nå ikke har hatt noen ansatte i det norske datterselskapet, men vært representert ved et konsulentfirma. I Sverige finnes et eget datterselskap med et titalls ansatte, men ingen operativ virksomhet. En skal ikke ha stor fantasi for å trekke den slutningen at Jernbanedirektoratets direktør tar feil og at dette selskapet i all hovedsak styres fra Storbritannia.

Men det er politikken som fører til denne utviklingen på jernbanen vi er imot og ikke det enkelte jernbaneselskap. Det er uten tvil to ting en kan konkurrere om, service og lønns- og arbeidsvilkår. Vi mener at det hadde vært en fordel at NSB fikk anbudet fordi vi ønsker en offentlig eid og drevet jernbane. Og enn så lenge er Statsbanene et slikt selskap. Men det var nok ikke politisk mulig å gi NSB anbudet.

Når Go Ahead nå blir den nye togoperatøren i sør blir det også arbeidsgiveren til et hundretall av våre medlemmer. Vi vil derfor tilstrebe et godt samarbeid med Go Ahead Norge og være med på å skape gode arbeidsplasser. Vi forventer at den gode dialogen vi har med Go Ahead nå består prøven i praksis når overenskomst, samarbeid om stasjoneringssteder og tjenestelister og det å bygge opp et nytt jernbaneselskap, står for døra.

NLF er 125 år

Norges Lands Lokomotivpersonalets Forening ble stiftet i Oslo 22. oktober 1893. Foreningene våre i Drammen, Oslo, Hamar og Trondheim var da allerede etablert. Og nye foreninger kom med fra de andre jernbanedistriktene etter hvert. Rundt 1910 tok forbundet navnet Norsk Lokomotivmannsforbund.

Forbundet har i alle år ført en kamp for lønn, arbeidstid, arbeidsmiljø og ikke minst utdannelsen vår. I dagens politiske situasjon er forbundets kampkraft viktigere enn noensinne.

Med et sterkt samhold, kampkraft, tariffavtaler i alle sektorer og tilnærmet 100 prosent organisasjonsgrad, tillater vi oss å gratulerer oss sjøl med 125 år.