Fornuftig løsning i NSB

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NSB og Norsk Lokomotivmannsforbund er enige om at taket i SPK for hva som er pensjonsgivende av de variable tilleggene økes til 66 000 kroner med virkning fra 1. mai 2018.

Bakgrunnen for endringen

 • I det sentrale oppgjøret mellom Staten og LO Stat ble partene enige om å øke det nevnte taket fra 56 000 til 66 000 med virkning fra 1. mai 2018.
 • Overenskomstforhandlingene mellom NSB og NLF var på det tidspunktet avsluttet og endringene i SPK ble derfor ikke en del av lønnsoppgjøret i NSB. I oppgjøret mellom CargoNet og NLF (som ble avsluttet etter statsoppgjøret) ble dette gjenstand for diskusjon og forhandlinger og taket ble økt til 66 000 kroner.
 • På bakgrunn av at nevnte tak ikke ble økt i NSB ved lønnsoppgjøret 2018 krevde NLF forhandlinger om at en slik justering måtte gjøres i NSB innen 31. desember 2018.
 • NSB var ikke villig til å endre taket fra 56 800 kroner til 66 000 kroner, sjøl om det var endret i det sentrale oppgjøret i Staten.
 • NSB hevdet at slike endringer ikke var gjenstand for reelle forhandlinger før hovedtariffoppgjøret 2020.
 • NLF kunne ikke akseptere en slik holdning fra NSB. Det ville bety at så å si samtlige medlemmer i NSB og NSB Gjøvikbanen ville tape 9 200 kroner i pensjonsgrunnlag, enten en var født i 1964 eller senere (med en oppsatt pensjon i SPK) eller var født i 1963 eller før (som fortsatt medlem i SPK i en lukket ordning).
 • For NLF var det avgjørende å få en løsning før 31. desember 2018 for å sikre et økt pensjonsgrunnlag for medlemmene med en oppsatt pensjon i SPK fra 31. desember 2018.
 • I dag skrev NLF under en protokoll om at taket for pensjonsgrunnlaget av variable tillegg økes fra 56 800 kroner til 66 000 kroner.
 • Partene ble enige om at kostnadene kan tas opp i lønnsoppgjøret 2019. Samtidig som virkningstidspunktet for lønnsoppgjøret vil bli utsatt med åtte måneder uten at det vil svekke medlemmenes lønnsutvikling. Lønnsoppgjøret 2019 vil likevel bli forhandlet pr. 1. april

Konklusjon

 • Taket i SPK økes til 66 000 kroner med virkning fra 1. mai 2018 for hva som er pensjonsgivende av de variable tilleggene.
 • Alle som er født i 1964 eller senere får en oppsatt pensjon i SPK basert på et økt pensjonsgrunnlag på 9 200 kroner.
 • Alle som er født i 1963 eller før får et økt pensjonsgrunnlag på 9 200 kroner i en lukket ordning i SPK
 • Alle som har gått av med pensjon i perioden 1. mai 2018 til 31. desember 2018 får et økt pensjonsgrunnlag på 9 200 kroner.
 • Endringen gjelder lokomotivførere og lokomotivledere i NSB og NSB Gjøvikbanen.

2018.12.28 - NLF - Oppslag nr. 29-2018 - Fornuftig løsning i NSB.pdf