Regjeringsplattform uten gul stripe

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Norsk jernbane og det norske folket er ikke tjent med at EU setter sitt permanente fotavtrykk på perrongen. Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund har hatt forventninger til at Kristelig Folkeparti ville sikre at det fortsatt er Stortinget som skal ha uinnskrenket bestemmelsesrett over norsk jernbanepolitikk, nå og i framtida.

– Vår klare forventning har vært at KrF ville kreve en ny regjeringsplattform som knesetter respekt for Grunnlovens suverenitetsvern og respekt for EFTA-pilarens uavhengighet i EØS-systemet, sier Jane Brekkhus Sætre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.

Etter lengre tids forhandlinger har Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti blitt enige om en plattform for en ny firepartiregjering. Som man måtte forvente, er plattformen tilrettelagt for av- og påstigning på høyre side.

– Vi noterer med skuffelse at KrF ikke har insistert på å få inn slike forpliktende formuleringer som betingelse for å delta i en utvidet Solberg-regjering. Imidlertid forutsetter vi at KrF har forberedt regjeringspartnere på at partiet kan komme til å ta dissens når saken kommer opp for Stortinget, og at partiets representanter står fritt til å stemme etter egen overbevisning i dette viktige spørsmålet, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund.

I regjeringsplattformen står det: «Regjeringen vil arbeide for forbedringer innenfor EØS-avtalens rammeverk og føre en aktiv europapolitikk, som tar sikte på å øke norsk innflytelse over beslutninger som påvirker Norges interesser.»

Samferdselsdepartementets forslag om å innføre EUs fjerde jernbanepakke i Norge bryter med suverenitetsvernet som ligger i Grunnloven – og dessuten med premissene for EØS-avtalen. En varslet lovproposisjon må derfor omarbeides, slik at Stortinget kan behandle den etter Grunnlovens § 115 og i tråd med reglene for myndighetsoverføring som ligger implisitt i EØS-avtalen.

Kontakpersoner

Norsk Jernbaneforbund: Jane Brekkhus Sætre, 908 78 583
Norsk Lokomotivmannsforbund: Rolf Ringdal, 916 79 998