Samarbeid mellom Go-Ahead og Norsk Lokomotivmannsforbund

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

På bakgrunn av at Go-Ahead fikk tildelt anbudet i det som er betegnes som trafikkpakke 1 som består av trafikken på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen har NLF formalisert samarbeidet med Go-Ahead. Det vil bli stasjonert lokomotivførere i Stavanger, Egersund, Kristiansand, Arendal og Drammen i Go Ahead, samt at det vil bli ansatt personale med lokomotivførerkompetanse i administrative stillinger. Ansatte som i dag har sin tjeneste på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen har krav på virksomhetsoverdragelse.

Go-Ahead og NLF er blitt enige om å ha faste samarbeidsmøter og vi har etablert et godt samarbeid med Go-Ahead i Norge. Så langt har vi blant annet behandlet følgende:

  • Go-Ahead informerte om at en nå bygger opp sin organisasjon i Norge. Det blir rekruttert inn jernbanefaglig personell, blant annet personale med lokomotivførerkompetanse.
  • Go-Ahead informerte om at arbeidet med å etablere sikkerhetssertifikat i Norge er i prosess og er i rute.
  • vil ha en åpen personalpolitikk overfor de ansatte og vil drøfte personalpolitikken med NLF
  • Go-Ahead informerte om at de har etablert en Facebook-gruppe for personell som blir berørt av virksomhetsoverdragelsen. NLF påpekte at et samarbeid mellom partene ikke foregår på Facebook.
  • NLF har oppnevnt to tillitsvalgte for å delta i arbeidet med uniformer i Go-Ahead
  • Go-Ahead og NLF er enige om at forhandlingene om overenskomst og tariffavtaler skal gjennomføres i april/mai.

NLF har et samarbeid med både Go-Ahead og NSB om en smidig overgang fra NSB til Go-Ahead.

På NLFs tillitsvalgtkonferanse i NSB 6. mars vil det bli valgt blant foreningene som får medlemmer i Go-Ahead interimtillitsvalgte. Dette for å sikre lokal medinnflytelse i samarbeid og forhandlinger med Go-Ahead.

NLFs organisasjon i Go-Ahead vil bli vedtatt på sommerens representantskapsmøte i forbundet.

NLF vil tilstrebe at overgangen til Go-Ahead skal lykkes for å sikre gode arbeidsplasser og at toget fortsatt skal være et godt tilbud til passasjerene.

Forbundet vil fortløpende informere om samarbeidet med Go-Ahead

2019.02.22 - NLF - Oppslag nr. 03-2019 - Samarbeid mellom Go Ahead og Norsk Lokomotivmannsforbund.pdf