Norsk Lokomotivmannsforbund gir full støtte til SAS-pilotenes streik

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Samtlige piloter i SAS er tatt ut i streik fra i dag tidlig. Streiken er et resultat av et angrep på lønns- og arbeidsvilkår. Vi merker oss særdeles uakseptable turnusordninger med uforutsigbar arbeidstid og mye helgearbeid. Ubekvem arbeidstid og høy grad av ansvar for sikkerhet henger sammen med hva som er et akseptabelt lønnsnivå.

Vi registrer et generelt angrep på ansatte i samferdselssektoren som er knytta til arbeidstid, forutsigbare turnuser, lønn og et stort krav fra arbeidsgiversida i å bruke styringsretten for å svekke de ansattes medinnflytelse. Vi i Norsk Lokomotivmannsforbund kjenner til betydningen av å ha turnuser som er forutsigbare og som gjør så en vet når en skal jobbe og når en skal ha fri og ikke minst tar hensyn til nødvendig hvile og søvn.

I dag er det dere som er nødt til å bruke streikevåpenet og fører en streik som er viktig for alle fagorganiserte, neste gang er det muligens vi. Derfor er deres kamp viktig for hele fagbevegelsen. Vi gir dere full støtte i den kampen dere fører.

Oslo 26. april 2019

Med solidarisk hilsen

Norsk Lokomotivmannsforbund
Rolf Ringdal
Forbundsleder