Enighet i lønnsoppgjøret 2019 mellom Vy AS (område NSB) og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom Vy AS og NLF i tariffoppgjøret 2019. Resultatet av oppgjøret er:

  • Lokomotivfører gis et tillegg til grunnlønn på kr 1.360, – pr. måned.
  • Lokomotivfører under grunnopplæring gis et tillegg til grunnlønn på kr 975, – pr. måned.
  • Lokomotivledere gis et tillegg til grunnlønn på kr 2.150, – pr. måned.
  • Andre medlemmer av NLF gis et generelt tillegg på 3,2 % på grunnlønn.
  • Det gis et kompetansetillegg på kr 1.200, – per måned til lokomotivførere i Berging og Redning.
  • Uniforstrekk opphører for uniformspliktig personale.
  • De økonomiske reguleringene har virkning fra 1. desember 2019 for lokomotivførere og lokomotivledere (protokoll mellom NSB AS og NLF fra 28.12.2018). For personer omfattet av protokollen som går av med pensjon i perioden 01.04.2019 til 01.12.2019 gis lønnsregulering slik at dette blir innberegnet i pensjonsgrunnlaget.

Protokolltilførsel fra NLF med følgende innhold:
NLF forutsetter at Vy AS sørger for at de ansatte ikke blir skadelidende som følger av nye skatteregler for personalbilletten.

2019.04.30 - NLF - Oppslag nr. 07-2019 - Enighet i lønnsoppgjøret i VY.pdf