Overenskomst mellom SJ Norge og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Norsk Lokomotivmannsforbund og SJ Norge er blitt enige om en overenskomst mellom partene. SJ Norge er medlem av Arbeidsgiverforeningen Spekter. Det betyr at Hovedavtalen mellom Spekter og LO Stat og overenskomstens A-del gjøres gjeldende.

Protokollen mellom SJ Norge og NLF består blant annet av:

 • Partene er videre enige om at overenskomstenes del B i Vygruppen for NLF gjøres gjeldende som B-del mellom SJ Norge og NLF fra 31 mars 2020. Likeledes gjøres forpliktelser i partenes protokoller gjeldende for overenskomstperioden 2018 til 2020.
 • Etablering av overenskomst mellom SJ Norge og NLF med utløp 15.9.20 med full forhandlings- og konfliktrett i forbindelse med Spekteroppgjøret 2020, jf. protokoll om utsettelse av hovedoppgjøret 2020 mellom Spekter og LO Stat.
 • Partene er enige om at særavtaler mellom Vygruppen og NLF som er definert i eget vedlegg og protokoll, gjøres gjeldene også mellom SJ Norge og NLF. Det betyr at alle aktuelle særavtaler fra Vygruppen videreføres.
 • Det er enighet om at driftsledere inngår i overenskomsten mellom SJ Norge og NLF
 • Vedrørende pensjon er partene enige om å videreføre pensjonsrettigheter som er i samsvar med det som er avtalefestet i gjeldende overenskomst mellom Vygruppen og NLF. Ansatte som virksomhets overdras fra Vy til SJ Norge AS som er omfattet av lukket pensjonsordning i SPK i Vy AS, viderefører denne ved virksomhetsoverdragelse til SJ Norge AS.
 • SJ følger de regler som gjelder for «Ny offentlig tjenestepensjon», som ble innført 1.1.2020 f.o.m 1963-kullet og evt. yngre, og delvis uføre som er medlem i den lukkede ordningen. Særalderspensjon skal kompenseres i samsvar med reglene i Staten.
 • Partene er enige om at de lokale parter frem til hovedoppgjøret 2022 skal igangsette et forberedende arbeid med å utvikle overenskomst del B tilpasset SJ Norge AS sin virksomhet for tariffperioden 2022-2024.

I tillegg er det inngått følgende nye særavtaler, som også ligger vedlagt:

 • Samarbeid om tjenestelister og arbeidsplaner
 • Samarbeid om arbeidsmiljø
 • Samarbeid om tillitsvalgtordning
 • Timebank for tidskompensasjon for tjeneste på Di 4 som ikke inngår i turnus

Spørsmål kan stilles til:

Rolf Ringdal, telefon 91 67 99 98, epost: ringdal@lokmann.no

Håvar Molberg, telefon 91 56 46 59, epost: molberg@lokmann.no

2020.05.18 - NLF - Oppslag nr. 26-2020 - Overenskomst mellom SJ Norge og NLF.pdf