Kampen mot fjerde jernbanepakka fortsetter

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

EUs fjerde jernbanepakke er mer en lite inngripende og er i strid med EØS-avtalens to-pilarsystem. Det er konklusjonen i en juridisk betenkning som er utarbeidet av professor Christoffer Conrad Eriksen ved Institutt for offentlig rett på universitetet i Oslo på oppdrag fra NLF og NJF. Den juridiske betenkningen kom fjorten dager før samferdselsminister Knut Arild Hareide overleverte et forslag til Stortinget om å implementere EUs fjerde jernbanepakke i Norge.

Vi har lenge ført en kamp om at myndighetene skal gripe til fornuften og sikre suvereniteten over egen jernbane. Hvis vi skal ha konkurranse så skal vi bestemme det i Norge og det skal ikke avgjøres av EU. Sikkerhetssertifikat til å kjøre tog i Norge skal det være norske myndigheter som skal bestemme over og ikke EU.  

Dette er velkjente standpunkter fra jernbaneansatte. Det nye nå er at den juridiske betenkningen fra professor Eriksen påpeker nå at dette vil være i strid med EØS-avtalen. Gjennomføring av EUs fjerde jernbanepakke er et brudd på grunnloven, nettopp fordi det er «mer enn lite inngripende». En skulle forvente at en statsråd fra Krf ville ta hensyn både grunnloven og EØS-avtalen, men Hareide følger samme spor som Dale fra Frp ved å melde jernbanen inn i EU.

Det er gledelig at Flytoget i sitt notat til Transportkomitéen på Stortinget ber om at en gir jernbanen «maksimal handlingsfrihet så lenge som mulig». Det innebærer å utsette innføring av direktivene og forordningene i EUs fjerde jernbanepakke. – Det fremstår uklart hvorfor Stortinget allerede nå skal ta stilling til den fjerde jernbanepakka, heter det fra Flytoget. Det er ikke tvil om at Flytoget er for konkurranse, men ikke styrt fra EU.

Samferdselsministeren har hastverk og Hareide ville banke gjennom pakka før sommerferien, men så langt har Stortinget utsatt behandlingen til oktober. Det betyr at kampen mot jernbanepakka fortsetter.

Overenskomst og samarbeid i SJ Norge

SJ Norge og NLF har inngått overenskomst før oppstarten 8. juni. Etableringen av overenskomsten er etter mønster fra Go-Ahead ved at overenskomsten mellom Vy (NSB) og NLF videreføres som overenskomsten mellom SJ Norge og NLF.

Protokollene fra oppgjørene i 2018 og 2019 videreføres i SJ Norge. Alle aktuelle særavtaler mellom Vy (NSB) og NLF er videreført i SJ Norge, samtidig som det er inngått flere nye særavtaler. Pensjonsrettighetene som er avtalefestet mellom Vy og NLF vil videreføres i SJ Norge. Medlemmer som er omfattet av lukket pensjonsordning i SPK får videreført denne ved virksomhetsoverdragelsen til SJ Norge AS.

Forhandlingene mellom SJ og NLF ble ført i et godt samarbeidsklima. Overenskomst og avtaleverket er nå på plass. Norsk Lokomotivmannsforbund vil gjennom et godt og konstruktivt samarbeid med SJ Norge gjøre sitt for at SJ Norge og togtrafikken lykkes.