Lokomotivførerskolen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

NLF er glad for at lokomotivførerutdannelsen i Norge forgår på Norsk fagskole for lokomotivførere, og at vi har en nasjonal standard for utdannelsen. Skolen har dyktig fagpersonell som underviser våre kommende lokomotivførere og bruker også instruktører fra togoperatørene. Store deler av utdannelsen er øvelseskjøring ute i selskapene.

Lokomotivføreryrket er et praktisk yrke med høye krav til sikkerhet og presisjon. Opplæring ute i togene og praktisk skifteopplæring er avgjørende for opplæringen og for å skape forståelse for store krefter som er i bevegelse. Simulatorer og VR-teknologi er læremidler som kommer i tillegg, men kan ikke erstatte den praktiske opplæringen.

Under koronakrisa opplevde vi at øvelseskjøringen stoppet opp. Opplæringen i klasserom ble erstattet med digital undervisning, men opplæringen i førerrom ble en utfordring på grunn av nødvendige smitteverntiltak. Våre verneombud var aktive for å få til gode løsninger for å få i gang opplæring i førerrom. Øvelseskjøringen kom så smått i gang. Men dette viser hvor sårbar utdannelsen er og at kapasiteten innen øvelseskjøring må styrkes. Spesielt bør godstogselskapene ta sitt ansvar ved å sikre en bred og god utdannelse, noe som er i godstogselslpenes egen interesse. NLF har advart mot å ta inn rekordmange studenter uten å sikre nok kapasitet.

Utdannelsen blir i år forskjøvet med to til fire måneder for mange studenter, noe som betyr at den enkelte kommer senere ut i arbeidslivet og vil tape flere måneder med lønn. NLF har tilskrevet Samferdselsdepartementet hvor vi krever en støtteordning til studenter som taper lønn ved en forskjøvet avslutning.

Fortsett korona

Koronakrisa har herjet i fire måneder. Hundretusener er blitt permittert og vi har en rekordhøy arbeidsledighet. Også lokomotivførere har vært permittert, sjøl om vi på jernbanen har «sluppet billig» fra det forhold til mange andre fagorganiserte.

Persontogselskapene valgte å gå til permitteringer. I ettertid ser vi at permitteringer burde vært unngått. Etter to måneder var alle medlemmene våre i fullt arbeid igjen. Vi har en mistanke om permitteringene har kostet mer for selskapene og samfunnet enn hva en har spart. De fleste persontogene går nå igjen som normalt.

Tankekorset er at flere fjerntog fortsatt er innstilt med Jernbanedirektoratets velsignelse. At Vy, Go-Ahead og SJ Norge ikke kjører nattogene til henholdsvis Bergen, Stavanger og Trondheim er uansvarlig i en tid hvor vi skal feriere i Norge. Samme kan sies om at SJ Norge reduserer på Rørosbanen og Nordlandsbanen. Jernbanedirektoratet må snarest snu og sikre at jernbanereformen ikke fører til færre tog til høyere pris.