Staten må ta over persontogene

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Go-Ahead Norge har bedt regjeringa om hjelp til å overleve.  Skal vi tro det britiske anbudsselskapet vil de ikke kunne utøve sitt samfunnsansvar hvis de ikke får mer penger av staten. De har tatt skrittet med å skrive til statsministeren om å få mer penger. Go-Ahead får ikke de passasjerene de har beregna for at de skal klare sine forpliktelser i anbudet.

Nesten 800 000 flere passasjerer til sammen på Jærbanen og Sørlandsbanen var forutsetningen. Urealistisk var det mange av oss som sa.

Så kom koronaen og passasjertallet dalte. Nå skal vi ikke gi Go-Ahead skylda for pandemien, men når selskapet i utgangspunktet har urealistiske forutsetninger for å klare seg, måtte dette gå galt. Samtidig avslører situasjonen at jernbanereformen kun tåler «oppgangstider». Vi kan ikke ha en jernbane som bryter sammen ved en nasjonal krise. Det er nettopp i krisetider vi må vite at vi har en infrastruktur og et transportsystem som kan ta samfunnsansvar.

Vi krever at staten tar over driften av persontogene. Sjøl i privatiseringens hjemland, Storbritannia, har staten tatt over driften av persontogene. Staten vil da få kontroll på kostnadene, både under pandemien og etter at samfunnet åpner opp igjen. Det er grunn til å tro at ingen av anbudene, enten det er Go-Ahead i sør, SJ i nord eller Vy i vest vil klare forpliktelsene sine.

Konkurransekåte aktører har regna med for stor vekst, for lave personalkostnader eller for mange turister til å gi dem den nødvendige profitten. Det vil føre til at noen andre må betale regninga, enten det er staten, togpassasjerene eller vi ansatte. Vi har vært tydelige på at det ikke er ikke de ansatte som skal betale for hverken feilslåtte anbud eller pandemien.

Det første en ny samferdselsminister må gjøre er å stoppe den pågående anbudskonkurransen på Østlandet. Fristen anbudsselskapene har for å levere inn bud er satt til slutten av august. Det kan ikke karakteriseres som annet enn uansvarlig å sette på spill store deler av lokaltogtrafikken på Østlandet i en konkurranse hvor en ikke vet hva en skal konkurrere om.

Det andre en ny samferdselsminister må gjøre er å ta et initiativ til å renasjonalisere norsk jernbane. Det vil danne grunnlaget for at bevilgningene går til passasjerenes beste og ikke til kommersielle anbudsselskaper.