Mer gods på jernbanen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Gods på bane er igjen i vinden. Den negative trenden for gods på jernbanen har heldigvis stoppet opp og vi opplever nå en vekst. CargoNet har økt pågang fra godskundene på Nordlandsbanen. Det ligger et stort potensial i økning av transporter med blant annet fisk på Nordlandsbanen. Bare fra enkelte produksjonsanlegg på Helgelandskysten går det 25 til 30 trailere på veien med fisk hver dag i retning sørover. Dette er transporter som må over på bane og ERTMS-utbyggingen vil gi en økt kapasitet til flere tog på Nordlandsbanen.

At transporter over kortere avstander som mellom Kristiansand og Stavanger og Fauske og Mo i Rana igjen er aktuelt, viser en endring i hva som er lønnsomt av gods på bane. Den positive utviklingen opplever vi hos de store aktørene som CargoNet og Green Cargo, men også i de mindre aktørene som Grenland Rail. Mer gods på bane er bra for både miljøet, trafikksikkerheten på veiene og ikke minst at det skaper og sikrer gode arbeidsplasser for oss lokomotivførere.

Gledelig er det også at det nå igjen går ordinære godstog på Raumabanen. Fra slutten av april har det lille godstogsselskapet Onrail fem ukentlige avganger mellom Alnabru og Åndalsnes. Onrail og NLF har inngått en intensjonsavtale hvor vi er enige om å etablere et partsforhold og framforhandle en overenskomst som skal «ivareta nivåene i bransjen». Slike forhandlinger har ofte en viss motsetning i seg, men vi forutsetter at vi får en overenskomst på plass en gang tidlig på høsten.

Lik lønn uavhengig av kjønn

Det har vært grunnleggende for oss i fagbevegelsen at kvinner har et likt lønnsnivå som menn. Vi trodde det var slik for lokomotivførere, et yrke som fortsatt domineres av menn. NLF gjorde en undersøkelse 2009 blant medlemmene våre hvor konklusjonen var at lønnsnivået i snitt var helt likt for kvinner og menn. Og slik skal det være, våre tariffavtaler tilsier at det skal være slik og vi trodde at det fortsatt var slik.

Men nei, slik er det visst ikke i Vy-konsernet. Det er utarbeidet en likestillingsredegjørelse i Vygruppen som viser at blant lokomotivførerne tjener kvinner 96 prosent av hva menn gjør. Og enda verre er det i CargoNet, hvor kvinner tjener bare 90 prosent av hva menn gjør.

Etter vår mening er det ikke tariffavtalene som er årsak til dette. Vi har bedt Vy om grunnlaget for tallene i deres redegjørelse. Hva vi får til svar må gi grunnlag for en diskusjon om hva vi kan gjøre for å endre strukturer så kvinner og menn har lik lønn.