En ny jernbanepolitikk

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Mandag 13. september er det Stortingsvalg. For jernbanen er det viktig at vi får et annet stortingsflertall og at Norge får en ny regjering. Vi i NLF har normalt overlatt til medlemmene våre sjøl å avgjøre hva de skal stemme. Det gjør vi sjølsagt i år også, men vi oppfordrer til å stemme i en retning som vil føre til at Solberg-regjeringa får avløsning.

Vi trenger en ny jernbanepolitikk og en jernbane som er til for folk, enten det er for transport av mennesker eller gods på bane. Dagens regjering sitt eksperiment med at jernbanen blir brukt til å overføre store samfunnsverdier fra det offentlige til privat profitt må stoppes.

Vi trenger ikke jernbanereformen og anbudspakkene. Rett før valget bruker flere togselskaper store ressurser på å beregne anbud i trafikkpakke fire. To av disse er heleide av den norske staten. Et nytt stortingsflertall må stoppe disse meningsløse og kostbare anbudene.

Vi trenger at EUs fjerde jernbanepakke ikke blir innarbeidet i EØS-avtalen. Stortinget vedtok rett før sommerferien med knepent flertall å si fra seg suverenitet over norsk jernbane. Enten det gjelder obligatorisk konkurranseutsetting eller sikkerhet og kompetanse. Hvis partiene som stemte mot jernbanepakka fra EU får flertall etter valget forventer vi at jernbanepakka ikke blir innført i EØS-avtalen. I skrivende stund er den ikke det.  

Vi trenger et stortingsflertall som ikke står i veien for å utvikle gode og sikre arbeidsplasser på jernbanen. Vi trenger å samle jernbanen og få slutt på oppsplittingen. Vi vil ha en jernbane hvor ressursene brukes til å kjøre tog og bygge ut jernbanen. Vi vil ikke ha flere direktører med skyhøye lønninger kombinert med sosial dumping og bemanningsselskaper.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å ta hensyn til hva slags jernbane vi skal kjempe for når vi går til valgurnene. Godt valg!

Anbud, økonomi og sikkerhet

Lokomotivførere har i ryggmargen at sikkerheten kommer foran alt. Vi er dessverre bekymret for at det ikke bestandig gjelder i en anbudsutsatt jernbane. Våre verneombud og tillitsvalgte i et togselskap varslet i sommer om et ombygd dagsverk der en skulle kjøre bortimot 650 km i løpet av natten og med et opphold som ikke ga tilstrekkelig hvile.

Det ble avfeid fra arbeidsgiver med at «det er også et økonomisk aspekt av dette, og en annen løsning enn den som er planlagt, er mindre kostnadseffektiv og således påløper det mer kostnader». Nå ble ikke dette dagsverket gjennomført slik arbeidsgiver hadde satt opp og sikkerheten ble ivaretatt av lokomotivførerne. Men det viser at anbudene innen persontrafikken gjør så togselskapene for et annet fokus enn passasjerenes og de ansattes sikkerhet.